Vrste invalidnosti

Osoba sa invaliditetom je osoba sa svim pravima, dovedena u situaciju koja je onesposobljava za funkcionisanje, usled prostornih, ekonomskih i socijalnih barijera koje ta osoba ne može savladati na način kao i ostali građani.

Te barijere se često uvećavaju opštim stavovima koji stavljaju osobu sa invaliditetom na margine društva. Dužnost je društvene zajednice da ukloni, umanji ili nadomesti te barijere, u cilju osposobljavanja svakog pojedinca da uživa pravo punog građanstva, poštujući pri tom prava i dužnosti svakog njenog člana.

Osobe sa invaliditetom čine oko 15% svetske populacije, odnosno preko 800 miliona osoba. Više od polovine ovog broja su žene sa invaliditetom. Uzroci nastanka invaliditeta (nasleđeni, urođeni i stečeni) kod neke osobe mogu biti različiti – razne vrste nezgoda, ratovi, neuhranjenost, bolest, starost.

 

Razlikujemo sledeće vrste invalidnosti:

 

  • fizički (osobe korisnici/ce kolica, osobe koje se otežano kreću),
  • senzorni (osobe oštećenog sluha, osobe oštećenog vida) i
  • sa teškoćama u učenju/intelektualni (osobe ometene u mentalnom razvoju, osobe sa autizmom).

 

Česte su i pojave kombinovanih invaliditeta. Kod osoba sa fizičkim invaliditetom, po uzroku nastanka možemo razlikovati osobe sa paraplegijom ili kvadriplegijom, osobe obolele od mišićne distrofije, dečije paralize, multipla scleroze, cerebralne paralize, artritisa, itd. Svaka od ovih vrsta ima svoje osobenosti i karakteristike, koje se ogledaju pre svega po tome da li osoba sa tom vrstom invaliditeta može samostalno da funkcioniše ili joj je neophodna asistencija drugog lica.

 

Ma koliko različite bile vrste invaliditeta, zajedničko svim osobama sa invaliditetom je da su ljudska bića i da imaju iste potrebe kao i svi drugi građani i građanke (za hranom, sigurnošću, emotivnim vezama, obrazovanjem, kulturom, itd.). Načini i potencijali zadovoljavanja tih potreba zavisi isključivo od spremnosti društva da podjednako tretira sve svoje građane i građanke i pruži jednake mogućnosti za sve.

 

Tim portala INVALIDNOST INFO je prikupio informacije o pojedinim vrstama invalidnosti. Napominjemo da nisu sve vrste invalidnosti prepoznate kroz naše sisteme, ali je tim portala INVALIDNOST INFO odlučio da vam predstavi svetsku klasifikaciju. Ukoliko imate nekih nedoumica, ili pak uočite neke pogrešne informacije, molimo vas da nas kontktirate OVDE 

 

PODELA INVALIDNOSTI

 

POREMEĆAJ HIPERAKTIVNOSTI I NEDOSTATKA PAŽNJE (ADHD)

ADHD je termin koji se koristi da se opišu deca koja pokazuju hiperaktivno ponašanje i impulsivnost. Dečaci ispoljavaju ADHD pet puta više nego devojčice. U nekim ozbiljnijim slučajevima dete može biti tretirano lekovima kao što je npr. Ritalin (iako je ovo pitanje o kojem se dosta raspravlja).

Ceo tekst o ADHD-u možete pročitati OVDE  ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

ASPERGEROV SINDROM

Posmatra se kao jedan od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra. Osobe sa Aspergovim sindromom uglavnom izbegavaju kontakt očima. Često ispoljavaju opsesivne, ponavljajuće rutine. Oko 10 – 36 na 10.000 ispoljavaju ovo stanje. Muškarci, više nego žene ispoljavaju Aspergerov sindrom. Mogu imati neobično preciznu memoriju za detalje. Probleme sa spavanjem i jelom. Probleme sa razumevanjem  šta su pročitali ili čuli. Služe se formalnim manirima kada govore. Imaju neprikladne izraze lica.

Ceo tekst o Aspergerov sindromu možete pročitati OVDE  ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

ASTMA

Astma je učestala hronična upalna bolest disajnijh puteva obeležena raznolikim i recidivirajućim simptomima, reverzibilnom opstrukcijom disajnih puteva i bronhospazmom. Najčešći simptomi su zviždanje, kašljanje, osećaj pritiska u grudima i kratkoća daha

Ceo tekst o Astmi možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

AUTIZAM

Autizam ispoljavaju 6 od 1.000 ljudi. Dečaci ispoljavaju autizam četiri puta više nego devojčice. Ispoljava se “trijada oštećena”- socijalna interakcija, komunikacija, misli i imaginacija. Deca koja imaju autizam mogu takođe iskusiti nešto od sledećeg: lupanje i ljuljanje šakama, loše šablone spavanja, samo povređivanje, hodanje na vrhovima prstiju, iracionalne strahove ili fobije.

Ceo tekst o Autizmu možete pročitati OVDE  ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

KRTE KOSTI

Važno je pokušati da se deca sa krtim kostima tretiraju što normalnije kako bi se osigurao zdrav emocionalni razvoj koji će voditi do nezavisnosti. Krte kosti su genetski poremećaj koji se medicinski poznat kao Osteogenesis Imperfecta (OI).

Nije izazvan nedostatkom kalcijuma. Oko 1 u 20.000 (otprilike) beba su rođene sa krtim kostima. Trenutno ne postoji lek. Neka deca su rođena sa frakturama, neki ih imaju uskoro nakon rođenja a drugi kada prvi put počnu da hodaju. Postoji dokaz koji pokazuje da adolescenti nemaju prelome tako često kao mlađa deca.

Ceo tekst o Krtim kostima možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

CEREBRALNA PARALIZA

Oduzetost može značiti slabost ili paralizu mišićne kontrole. Mozak kontroliše sve što radimo. Različiti delovi mozga kontrlišu pokretesvakog mišiča u telu. Izazvana je oštećenjem pre, oko ili ubrzo nakon rođenja.

Ceo tekst o Cerebralnoj paralizi možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

DIJABETES

Jedno od 700 dece školskog uzrasta ima dijabetes. Tip (1)- Obično se pojavljuje kod ljudi ispod 40 godina i često u detinjstvu. Obično se tretira sa injekcijama insulina. Tip (2)- Obično se dešava preko 40 godina. Dešava se kada pankreas ne može da stvori dovoljno insulina. Tretira se dijetom, tabletama ili sa mešavinom svih tri zavisno od ozbiljnosti.

Ceo tekst o Dijabetesu možete pročitati OVDE  ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

DAUNOV SINDROM

Dounov sindrom je genetski poremećaj i dešava se kada je beba rođena sa dodatnim hromozomom. Dešava se otprilike jednom na svakih 1.000 rođenja. Deca sa Daunovim sindromom imaju specifičan profil učenja sa karakterističnim snagama i slabostima.

Ceo tekst o Daunovom sindromu možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

DISLEKSIJA

Utiče na sposobnosti dečaka da čita brzo i precizno. Deca sa disleksijom često imaju lošu kratkoročnu memoriju i teškoće u obradi informacija. Pet do 10% populacije ispoljava disleksiju.

Ceo tekst o Disleksiji možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

EPILEPSIJA

Epilepsija je grupa dugortajnih neuroloških poremećaja koje karakterišu epileptični napadi. Ti napadi su epizode koje mogu varirati od kraćih i skoro neprimetnih do dugih perioda snažnog trzanja. Kod epilepsije, napadi se obično ponavljaju, i nemaju neposredan osnovni uzrok dok se napadi koji se javljaju zbog posebnog uzroka ne smatraju da predstavljaju epilepsiju.

Ceo tekst o Epilepsiji možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE 

 

OŠTEĆEN SLUH – GLUVOĆA

Jednoušni – osoba ima gubitak sluha na samo jednom uhu;
Konduktivni gubitak – Ovo je kada je oštećen mehanizam kojim zvučni talasi dolaze do nervnih žavršetaka u pužu (deo unutrašnjeg uva). Neki česti uzroci su lepljivo uvo ili strani objekti u spoljašnjem uvu.
Senzorni gubitak – Izazvan je oštećenjem nerava. Slušni aparati se obično daju kako bi se maksimalno poboljšao sluh.

Ceo tekst o Oštećenju sluha možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

TURETOV SINDROM

Turetov sindrom jedan od nekoliko poremećaja tikova. Karakterišu ga mnogi tikovi koji se često menjaju. To je neurobiološki poremećaj koji je genetski nasleđen. Češće se dešava kod osoba muškog pola.

Ceo tekst o Turetovom sindromu možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

MULTIPLA SKLEROZA – MS

Bolest najčešće počinje u periodu između 20 i 40. godine, ali može početi i kasnije, kao i u detinjstvu. Prema nekim istraživanjima, kod 1.6 – 10.5% obolelih od MS je bolest počela pre 18-te godine života. Žene obolevaju od ove bolesti skoro dvostruko češće od muškaraca. MS zahvata centralni nervni sistem (mozak i kičmenu moždinu).

Ceo tekst o Multiploj sklerozi možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

PLEGIJE I PAREZE

Paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza su stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine. Do oštećenja može doći usled povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine. U zavisnosti od oblika povrede, ta stanja se dele na ona sa potpunim prekidom veze mozga i kičmene moždine (paraplegija i kvadriplegija) i na one sa delimičnim prekidom (parapareza i kvadripareza).

Ceo tekst o Plegije i pareze  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu  OVDE

 

OŠTEĆENjE VIDA

Osobe sa oštećenjem vida se dele u dve kategorije na osnovu oštećenja i to na osobe sa potpunim oštećenjem vida, osnosno slepe osobe i osobe sa delimičnim oštećenjem vida, odnosno slabovide osobe.

Ceo tekst o Oštećenju vida možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content