Kako do prava

U ovom odeljku možete pronaći set smernica kako da ostvarite svoja prava. Smernice pokrivaju širok dijapazon, od obrazovanja, zdravstvene zaštite, rane intervencije za decu sa invaliditetom, zapošljavanja, itd.

Smernice su izrađene za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na Portal i Aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj smernica ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.  

Ukoliko ne možete da pronadjete smernicu sa informacijama koje su vam potrebne, kontaktirajte nas Emailom na savetovaliste@codkosovo.org i mi ćemo potražiti informaciju koja vam treba.

 

SPISAK SMERNICA

 

1 – PROCES PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 

Smernica 1 opisuje proces procene radne sposobmosti, sa posebnim osvrtom na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje

 

Smernicu 1 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

 

2 – OSTVARIVANJE PRAVA NA TUĐU NEGU I POMOĆ

Smernica 2 opisuje proces i korake u ostvarivanju tudje nege i pomoći

 

Smernicu 2 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

INVALIDSKA PENZIJA

Smernica 3 opisuje ko ima pravo na invalidsku penziju, korake i potrebna dokumenta pri pokretnja procesa za invalidsku penziju.

 

Smernicu 3 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

4 OBRAZOVANJE 

Smernica 4 navodi obrazovne institucije i opisuje zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predstavlja krovni zakon kojim se uređuje materija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

 

Smernicu 4 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

5PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Smernicu 5 navodi informacije o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

 

Smernicu 5 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

 

6 – OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 

Smernica 6  navodi informacije o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

 

Smernicu 6 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

7 –SREDNjE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 

Smernica 7  navodi informacije o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Smernicu 7 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

8 – SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM (SPECIJALNE ŠKOLE):  

Smernica 8  navodi informacije o srednjem obrazovanju i vaspitanju za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, takozvane Specijalne škole.

 

Smernicu 8  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

9 – INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN – IOP: 

Smernica 9  navodi informacije o Individualnom obrazovnom planu – IOP za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 

Smernicu 9  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

10 – Interresorna komisija – IRK 

Smernica 10  navodi informacije o Interesornoj komisiji i njenoj ulozi u obrazovnom sistemu.

 

Smernicu 10  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE  

 

11 –  Visoko obrazovanje 

Smernica 11  navodi informacije o visokom obrazovanju.

 

Smernicu 11  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

12: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENIM VIDOM

Smernica 12 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenim vidom i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti.

 

Smernicu 12  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE 

 

13: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENjEM SLUHA

 

Smernica 13 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenjem sluha i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti.

 

Smernicu 13  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

14: TELEKOMUNIKACIJE I POPUSTI ZA OSI

Smernica 14  opisuje vrste popusta koje osobe sa invaliditetom ostvaruju kod pojedinih telekomunikacionih operatera i korake za ostvarivanje prava.

 

Smernicu 14  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

15: NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I PRAVO NA DOBIJANJE NOVČANE NADOKNADE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

Smernica 15 opisuje rad Nacionalne službe za zapošljavanje i daje vam pregled procesa za dobijanje novčane nadoknade u slučaju nezaposlenosti.

 

Smernicu 15  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

 16: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 16  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju.

 

Smernicu 16  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

17: POPUST ZA REGISTRACIJU VOZILA  ZA OSOBE SA INVALIDITETOM RS

 

Smernica 17  opisuje proces ostvarivanja popusta na registraciju vozila za oobe sa invaliditetom u Republici Srbiji, korake i potrebnu dokumentaciju.

 

Smernicu 17  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

18 :SMERNICE ZA RAD SA GLUVIM I NAGLUVIM OSOBAMA

 

Smernica 18 nastala je kao rezultat saradnje Gradske organizacije gluvih Beograda (GOGB), Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika i Studentske unije medicinara (SUMC). Originalne smernice su nastale u Astraliji u bilnici princeze Aleksandre, koja je nesebicčno dopustila da se original knjiga besplatno prevede i iskoristi za pripremu srpske verzije smernica.

 

Smernicu 18  možete preuzeti u PDF formatu OVDE

 

19: ZAHTEV ZA OSLOBADjANjE PRETPLATE ZA RTS FIZIČKA LICA 

Smernica 19  Je formular za oslobadjanje pretplate za RTS za fizička lica

 

Smernicu 19  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

20: ZAHTEV ZA OSLOBADjANjE PRETPLATE ZA RTS PRAVNA LICA 

Smernica 20  Je formular za oslobadjanje pretplate za RTS za pravna lica

 

Smernicu 20  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

  

21: PRAVO GLASA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM REPUBLIKA SRBIJA

 

Smernica 21  opisuje proces glasanja za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji.

 

Smernicu 21  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

22: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 22  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju.

 

Smernicu 22  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

23 : POVLASTICE U JAVNOM PREVOZU

Smernica  23 opisuje proces ostvarivanja prava na povlastice u unitrašnjem putničkom saobraćaju.

 

Smernicu 23  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!