Kako do prava

U ovom odeljku možete pronaći set smernica kako da ostvarite svoja prava. Smernice pokrivaju širok dijapazon, od obrazovanja, zdravstvene zaštite, rane intervencije za decu sa invaliditetom, zapošljavanja, itd.

Smernice su izrađene za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na Portal i Aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj smernica ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.  

Ukoliko ne možete da pronadjete smernicu sa informacijama koje su vam potrebne, kontaktirajte nas Emailom na savetovaliste@codkosovo.org i mi ćemo potražiti informaciju koja vam treba.

 

SPISAK SMERNICA

 

1 – PROCES PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 

Smernica 1 opisuje proces procene radne sposobmosti, sa posebnim osvrtom na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnu službu za zapošljavanje

Smernicu 1 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


2 – OSTVARIVANJE PRAVA NA TUĐU NEGU I POMOĆ

Smernica 2 opisuje proces i korake u ostvarivanju tudje nege i pomoći

Smernicu 2 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


INVALIDSKA PENZIJA

Smernica 3 opisuje ko ima pravo na invalidsku penziju, korake i potrebna dokumenta pri pokretnja procesa za invalidsku penziju.

Smernicu 3 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


4 OBRAZOVANJE 

Smernica 4 navodi obrazovne institucije i opisuje zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predstavlja krovni zakon kojim se uređuje materija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Smernicu 4 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


5PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Smernicu 5 navodi informacije o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Smernicu 5 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


6 – OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 

Smernica 6  navodi informacije o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Smernicu 6 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


7 –SREDNjE OBRAZOVANJE I VASPITANJE 

Smernica 7  navodi informacije o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Smernicu 7 možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


8 – SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE ZA UČENIKE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM (SPECIJALNE ŠKOLE):  

Smernica 8  navodi informacije o srednjem obrazovanju i vaspitanju za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, takozvane Specijalne škole.

Smernicu 8  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


9 – INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN – IOP: 

Smernica 9  navodi informacije o Individualnom obrazovnom planu – IOP za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Smernicu 9  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


10 – Interresorna komisija – IRK 

Smernica 10  navodi informacije o Interesornoj komisiji i njenoj ulozi u obrazovnom sistemu.

Smernicu 10  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE  

 


11 –  Visoko obrazovanje 

Smernica 11  navodi informacije o visokom obrazovanju.

Smernicu 11  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


12: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENIM VIDOM

Smernica 12 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenim vidom i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti.

Smernicu 12  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE 

 


13: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENjEM SLUHA

 

Smernica 13 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenjem sluha i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti. 

Smernicu 13  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


14: TELEKOMUNIKACIJE I POPUSTI ZA OSI

Smernica 14  opisuje vrste popusta koje osobe sa invaliditetom ostvaruju kod pojedinih telekomunikacionih operatera i korake za ostvarivanje prava.

Smernicu 14  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


15: NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I PRAVO NA DOBIJANJE NOVČANE NADOKNADE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

Smernica 15 opisuje rad Nacionalne službe za zapošljavanje i daje vam pregled procesa za dobijanje novčane nadoknade u slučaju nezaposlenosti.

Smernicu 15  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


 16: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 16  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju.

Smernicu 16  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


17: POPUST ZA REGISTRACIJU VOZILA  ZA OSOBE SA INVALIDITETOM RS

 

Smernica 17  opisuje proces ostvarivanja popusta na registraciju vozila za oobe sa invaliditetom u Republici Srbiji, korake i potrebnu dokumentaciju.

Smernicu 17  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


18 :SMERNICE ZA RAD SA GLUVIM I NAGLUVIM OSOBAMA

Smernica 18 nastala je kao rezultat saradnje Gradske organizacije gluvih Beograda (GOGB), Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika i Studentske unije medicinara (SUMC). Originalne smernice su nastale u Astraliji u bilnici princeze Aleksandre, koja je nesebicčno dopustila da se original knjiga besplatno prevede i iskoristi za pripremu srpske verzije smernica.

Smernicu 18  možete preuzeti u PDF formatu OVDE

 


19: ZAHTEV ZA OSLOBADjANjE PRETPLATE ZA RTS FIZIČKA LICA 

Smernica 19  Je formular za oslobadjanje pretplate za RTS za fizička lica

Smernicu 19  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


20: ZAHTEV ZA OSLOBADjANjE PRETPLATE ZA RTS PRAVNA LICA 

Smernica 20  Je formular za oslobadjanje pretplate za RTS za pravna lica

Smernicu 20  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

  


21: PRAVO GLASA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM REPUBLIKA SRBIJA

 

Smernica 21  opisuje proces glasanja za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Smernicu 21  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


22: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 22  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju.

Smernicu 22  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 


23 : POVLASTICE U JAVNOM PREVOZU

Smernica  23 opisuje proces ostvarivanja prava na povlastice u unitrašnjem putničkom saobraćaju.

Smernicu 23  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


24 : OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU NA KOSOVU

Smernica  24 opisuje proces ostvarivanja prava na povlastice u unitrašnjem putničkom saobraćaju.

Smernicu 24  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


 

25 – OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NADOKNADU OSOBA SA PARAPLEGIJOM I TETRAPLEGIJOM -NA KOSOVU

Smernica 25 opisuje postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za osobe sa paraplegijom i tetraplegijom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 25  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


26: OSTVARIVANJE PRAVA SLEPIH LICA NA NOVČANU NADOKNADU NA KOSOVU

Smernica 26  opisuje postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slepe osobe u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 26  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


27: MATERIJALNA PODRŠKA PORODICAMA DECE SA SMETANJAMA U RAZVOJU NA KOSOVU

Smernica 27  opisuje postupak za ostvarivanje prava na materijalnu podršku dece sa smetnjama u razvoju u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 27  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


28: OSTVARIVANJE  PRAVA NA SOCIJALNU POMOĆ NA KOSOVU

Smernica 28  opisuje postupak za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 28  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


29: OSTVARIVANJE PRAVA NA SOCIJALNE I PORODIČNE USLUGE NA KOSOVU

Smernica 29  opisuje postupak za ostvarivanje prava na socijalne i porodične usluge u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 29  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


30: ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM NA KOSOVU

Smernica 30  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 30  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


31: PREDUNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE NA KOSOVU

Smernica 31  opisuje pristup preduniverzitetskom obrazovanju osoba sa invaliditetom u školskom sistemu Kosova.

Smernicu 31  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


SMERNICA 32: PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA KOSOVU

Smernica 32  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 32  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


33: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA KOSOVU

Smernica 33  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu.

Smernicu 33  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


34: PRISTUPAČNOST NA KOSOVU

Smernica 34  sadrži tehničke standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom.

Smernicu 34  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


35: NARODNI ADVOKAT (OMBUDSMAN) NA KOSOVU

Smernica 35  opisuje funkciju institucije Narodnog advokata (ombudsmana) na Kosovu.

Smernicu 35  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


36: ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE NA KOSOVU

Smernica 36  opisuje mehanizme za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom na Kosovu.

Smernicu 36  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


SMERNICA 37: BESPLATNA PRAVNA POMOĆ NA KOSOVU

Smernica 37  opisuje ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć na Kosovu.

Smernicu 37  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


38: OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

Smernica 38 opisuje postupak za ostvarivanje prava na dečiji dodatak kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Smernicu 38  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


39: PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD UVOZNIH DAŽBINA I CARINE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Smernica 39 opisuje postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina i carine za osobe sa invaliditetom kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Smernicu 39  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


40: POVLASTICE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM PRILIKOM UVOZA AUTOMOBILA

Smernica 40 opisuje postupak za ostvarivanje prava na povlastice prilikom uvoza automobila za potrebe osoba sa invaliditetom kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Smernicu 40  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


41: PRAVO OSOBA SA INVALIDITETOM NA PRODUŽENU REHABILITACIJU – ODLAZAK NA BANJSKO LEČENJE

Smernica 41 opisuje postupak za ostvarivanje prava na rehabilitaciju i Banjsko lečenje za osobe sa invaliditetom kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Smernicu 41  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE


42: USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE NAMENJENE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Smernica 42 opisuje postupak za ostvarivanje prava na usluge iz oblasti socijalne zaštite namenjenih osobama sa invaliditetom  kroz zakonodavni sistem Republike Srbije.

Smernicu 42  možete pročitati OVDE ili preuzeti u WORD formatu OVDE i u PDF formatu OVDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content