Smernica 1: PROCES PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI

Smernica 1: PROCES PROCENE RADNE SPOSOBNOSTI

Smernica 1 opisuje proces procene radne sposobnosti za oobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone...
Smernica 2: OSTVARIVANJE PRAVA NA TUĐU NEGU I POMOĆ

Smernica 2: OSTVARIVANJE PRAVA NA TUĐU NEGU I POMOĆ

Smernica 2 opisuje postupak za ostvarivanje prava za tugu negu i pomoć Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO. Sadržaj ove smernice...
Smernica 3: INVALIDSKA PENZIJA

Smernica 3: INVALIDSKA PENZIJA

Smernica 3 opisuje koi ma pravo na invalidsku penziju, korake i potrebna dokumenta pri pokretnja procesa za invalidsku penziju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za...
Smernica 4: OBRAZOVANJE

Smernica 4: OBRAZOVANJE

Smernica 4  navodi obrazovne institucije i opisuje zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predstavlja krovni zakon kojim se uređuje materija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Takođe opisuje i zakone o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;...
Smernica 5 – PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Smernica 5 – PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Smernica 5  navodi informacije o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO. Sadržaj ove smernice...
Smernica 6 –  OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE:

Smernica 6 –  OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE:

Smernica 6  navodi informacije o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO. Sadržaj ove smernice ne...
Smernica 7 – SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE:

Smernica 7 – SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE:

Smernica 7  navodi informacije o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO. Sadržaj ove smernice ne...
Smernica 9 – Individualni obrazovni plan – IOP:

Smernica 9 – Individualni obrazovni plan – IOP:

Smernica 9  navodi informacije o Individualnom obrazovnom planu – IOP za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne...
Smernica 10 – INTERRESORNA KOMISIJA – IRK

Smernica 10 – INTERRESORNA KOMISIJA – IRK

Smernica 10  navodi informacije o Interesornoj komisiji i njenoj ulozi u obrazovnom sistemu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO....
Smernica 11 –  VISOKO OBRAZOVANJE

Smernica 11 –  VISOKO OBRAZOVANJE

Smernica 11  navodi informacije o visokom obrazovanju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO. Sadržaj ove smernice ne odražava nužno...
Smernica 12: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENIM VIDOM

Smernica 12: RANA INTERVENCIJA ZA DECU SA OŠTEĆENIM VIDOM

Smernica 12 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenim vidom i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne...
Smernica 14: TELEKOMUNIKACIJE I POPUSTI ZA OSI

Smernica 14: TELEKOMUNIKACIJE I POPUSTI ZA OSI

Smernica 14  opisuje vrste popusta koje osobe sa invaliditetom ostvaruju kod pojedinih telekomunikacionih operatera i korake za ostvarivanje prava. Smernica je sastavljenja na osnovu prikupljenih podataka sa veb strana telekomunikacionih operatera krajem 2018.g. Za...
SMERNICA 16: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

SMERNICA 16: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 16  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i...
Smernica 18: SMERNICE ZA RAD SA GLUVIM I NAGLUVIM OSOBAMA

Smernica 18: SMERNICE ZA RAD SA GLUVIM I NAGLUVIM OSOBAMA

Smernica 18 nastala je kao rezultat saradnje Gradske organizacije gluvih Beograda (GOGB), Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika i Studentske unije medicinara (SUMC). Originalne smernice su nastale u Astraliji u bilnici princeze Aleksandre, koja je nesebicčno...
Smernica 22: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 22: PRAVO NA OSLOBODJANJE PLAĆANJA PUTARINE

Smernica 22  opisuje proces oslobadjanja plaćanja putarine na putevima Srbije za osobe sa invaliditetom, korake i potrebnu dokumentaciju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i...
Smernica 23 : POVLASTICE U JAVNOM PREVOZU

Smernica 23 : POVLASTICE U JAVNOM PREVOZU

Smernica  23 opisuje proces ostvarivanja prava na povlastice u unitrašnjem putničkom saobraćaju. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST...
Smernica 3: INVALIDSKA PENZIJA

24-OSTVARIVANJE PRAVA NA PENZIJU – NA KOSOVU

Smernica 24  opisuje postupak za ostvarivanje prava na penziju u Kosovskom zakonodavnom sistemu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom,njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST....
Smernica 9 – Individualni obrazovni plan – IOP:

Smernica 31: PREDUNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE NA KOSOVU

Smernica 31  opisuje pristup preduniverzitetskom obrazovanju osoba sa invaliditetom u školskom sistemu Kosova. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone...
Smernica 32: PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA KOSOVU

Smernica 32: PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA KOSOVU

Smernica 32  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i...
Smernica 33: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA KOSOVU  

Smernica 33: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA KOSOVU  

Smernica 33  opisuje postupak za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu  osoba sa invaliditetom u Kosovskom zakonodavnom sistemu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i...
25 – OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NADOKNADU OSOBA SA PARAPLEGIJOM I TETRAPLEGIJOM -NA KOSOVU

Smernica 34: PRISTUPAČNOST NA KOSOVU

Smernica 34  sadrži tehničke standarde pristupačnosti za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone...
Smernica 35: NARODNI ADVOKAT (OMBUDSMAN) NA KOSOVU

Smernica 35: NARODNI ADVOKAT (OMBUDSMAN) NA KOSOVU

Smernica 35  opisuje funkciju institucije Narodnog advokata (ombudsmana) na Kosovu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO Sadržaj...
Smernica 36: ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE NA KOSOVU

Smernica 36: ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE NA KOSOVU

Smernica 36  opisuje mehanizme za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom na Kosovu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO...
Smernica 37: BESPLATNA PRAVNA POMOĆ NA KOSOVU

Smernica 37: BESPLATNA PRAVNA POMOĆ NA KOSOVU

Smernica 37  opisuje ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć na Kosovu. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom, njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portalu i aplikacije za mobilne telefone INVALIDNOST. INFO Sadržaj ove...
Smernica 38: OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

Smernica 38: OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

Smernica 38 opisuje postupak za ostvarivanje prava na dečiji dodatak kroz zakonodavni sistem Republike Srbije. Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone...
Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content