Adresar navodi osnovne informacije postojećih ustanova srednjeg obrazovno-vaspitnog rada u školama u srpskim zajednicama na Kosovu. Pored redovnih srednjih škola, u nastavku dole naćićete informacije o specijalnoj školi odnosno vaspino obrazovnoj instituciji za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Napomena: Ove informacije su prikupljene sa linka http://srednjeskole.edukacija.rs/ drzavne-srednje-škole na kome se navode škole po opštinama Republike Srbije, medjutim kako bi stanovnici koji žive danas na teritoriji Kosova lakše pristupili informacijama, nazivi opština su prilagođeni današnjim uslovima na Kosovu. 

Adresar je izrađen za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj adresara ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

1. Severna Mitrovica:

 • Specijalna škola ’’Kosovski božur’’- Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: sosokosovskibozur@hotmail.com

Tel: 028/425-371

Veb stranica: nema

FB stranica: /

Opis škole: Zastupljena su dva obrazovna profila: pomoćnik knjigovesca i frizer. Područije rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo –Pomoćnik knjigovesca (3 godine); Područije rada: delatnost ličnih usluga – Frizer (3 godine). Učenici sa smetnjama u razvoju podnose prijavu u samoj školi. Nakon toga škola vrši proveru zahteva i usklađenost sa posebnim zahtevima nastavnog plana i programa i opštim aktima škole. Ukoliko je sve u redu, škola upisuje učenika.

 

 • Muzička škola ’’Miodrag Vasiljević’’- Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: msvasiljevic@yahoo.com

Tel: 028/423-709

Veb stranica: nema

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na dva smera: Muzički izvođač i Muzički saradnik u području rada kultura, umetnost i javno informisanje.

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola – Kosovska Mitrovica

Delatnost: srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ive Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica

Email:  ekonomskasm@yahoo.com

Tel: 028/425-335

Veb stranica: www.ekonomskakm.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim i trogodišnjim smerovima kroz dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

 

 • Tehnička škola ’’Mihailo Petrović Alas’’ – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Srednje stručno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ivo Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: tsalaskm@yahoo.com

Tel: 028/425-333

Veb stranica:  www.tsalaskm.com

FB stranica: /

Opis škole: Učenici se školuju na nivou trećeg i četvrtog stepena kroz šest područjima rada: elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala, saobraćaj i geodezija i građevinarstvo. U školi je moguće polaganje vozačkog ispita.

 

 • Gimnazija – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera.

Adresa: Ivo Lola Ribar 29, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: gimkm@yahoo.com

Tel: 028/425-334

Veb stranica: www.gimnazijakm.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Kroz četvorogodišnje obrazovanje učenici se pripremaju za nastavak školovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova ili fakulteta. Područje rada: Gimnazija: Prirodno-matematički smer (4 godine); Društveno-jezički smer (4 godine); Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (4 godinine).

 

 • Gimnazija i tehnička škola – Kosovska Mitrovica (izmeštena iz Vučitrna)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ivo Lola Ribar 27, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: gimnazija_vu@yahoo.com

Tel: 028/425-335

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima, kroz dva podrulčja rada: gimnazija i mašinstvo i obrada metala.

 

2. Zvečan:

 • Srednja škola – Zvečan

Delatnost: Srednje stručno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Nušićeva 4, 38227 Zvečan

Email: ss_graf_zvecan@yahoo.com

Tel: 028/664-064

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenika na četvorogodišnjim smerovima u dva područja rada: hemija, nemetali i grafičarstvo i zdravstvo i socijalna zaštita; i trogodišnji smer: delatnost ličnih usluga – frizer.  Smerovi: tehničar štampe (4 godine); laboratorijski tehničar (4 godine); sanitarno-ekološki tehničar (4 godine); ženski frizer (3 godine).

 

3. Leposavić – Lešak:

 • Srednja škola ’’Nikola Tesla’’ – Leposavić

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Nemanjina 29, 38218 Leposavić

Email: tsnikolateslaleposavic@hotmail.com

Tel: 028/83-562

Veb stranica: www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Budući učenici upisuju jedan trogodišnji ili četvorogodišnji smer iz 4 područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, ekonomija, pravo i administracija i gimnazija. Smerovi: mašinski tehničar za komjutersko konstruisanje (4 godine); Automehaničar(3 godine); Elektrotehničar računara (4 godine); ekonomski tehničar (4 godine); Prirodno-matematički smer (4 godine).

 • Poljiprivredna srednja škola – Lešak (izmeštena iz Prištine)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Braće Matovića 17, 38219 Lešak

Email: poljskolapristinalesak@hotmail.com

Tel: 028/88-413

Veb stranica: www.poljoprivrednaskolapristinalesak.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Osnovna delatnost ove ustanove je stručno obrazovanje u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Smerovi: veterinarski tehničar (4 godine); Pekar (4 godine); poljoprivredni tehničar (4 godine); mesar (3 godine).

4. Zubin Potok:

 • Srednja škola ’’Grigorije Božović’’ – Zubin Potok

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Jelena Anžujska 17, 38228 Zubin Potok

Email: admin@sszpotok.edu.rs

Tel: 028/460-108

Veb stranica: www.sszpotok.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje i vaspita učenike u tri područja rada i to: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i gimnazija. Smerovi: Prirodno-matematički smer (4 godine); Društveno-jezički (4 godine); elektrotehničar računara (4 godine); Automehaničar (3godine).

 

 

5. Vučitrn – Prilužje:

Gimnazija i tehnička škola iz Vučitrna je izmeštena u Kosovskoj Mitrovici. O informacijama ove srednje škole naćićete u naslovu Kosovska Mitrovica. U nastavku ćete naći jednu srednju školu u Prilužju u okviru današnje opštine Vučitrn.

 • Tehnička škola ’’Nikola Tesla’’ – Prilužje

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Selo Prilužje bb, 42000 Vučitrn

Email: tsntobilic@yahoo.com

Tel: 028/ 467-556

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima, kroz dva područja rada: elektrotehnika i geologija, rudarstvo i metalurgija. Smerovi:Elektrotehničar energetike (4 godine); Rukovodilac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji (3 godine); Zavarivač (3 godine).

 

6. Štrpce:

 • Ekonomsko-trgovinska škola – Štrpce

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Štrpce bb, 38236 Štrpce

Email: etsjovancvijic@gmail.com

Tel: 0290/ 70-911

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima kroz tri područja rada: ekonomija, pravo i administracija, zdravstvo i socijalna zaštita, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i gimnazija. Smerovi: Pravni tehničar, Finansijski tehničar i ekonomski tehničar; fizioterapeutski tehničar; ugostiteljski tehničar; Gimnazija- opšti smer.

7. Gračanica:

Napomena: ovde ćete naći tri srednje škole koje su izmeštene iz Prištine i sad su sa sedištem u Garačanici.

 • Građevinsko-saobraćajna škola – Gračanica

Delatnost: Srednje stručno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gračanica bb, 38205 Gračanica

Email: gss.gracanica@gmail.com

Tel: 038/ 65-292

Veb stranica: www.eduss1.wordpress.com

FB stranica: /

Opis škole: Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje u području rada saobraćaja. Smerovi: tehničar drumskog saobraćaja (4 godine); tehničar unutrašnjeg transporta (4 godine); vozač motornih vozila (3 godine).

 

 • Medicinska škola – Gračanica

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gračanica bb, 38205 Gračanica

Email: medicinska.skola.gr@gmail.com

Tel: 038/65/220

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: školuje učenike za područije rada zdravstvo i socijalna zaštita sa smerom medicinska sestra-tehničar (4 godine).

 

 • Muzička škola ’’Stevan Mokranjac’’ – Gračanica

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gračanica bb, 38205 Gračanica

Email: msstevangracanica@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: Područije rada: kultura, umetnost i javno informisanje. Učenici se školuju za smer Muzički saradnik u trajanju od 4 godine.

 

8. Vitina –  Vrbovac, Ranilug:

 

 • Tehnička škola – Vrbovac (opština Vitina)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Vrbovac bb, 61050 Vrbovac

Email: tsvrbovac@gmail.com

Tel: 0280/88-090

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenika na četvorogodišnjim smerovima u dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i mašinstvo i obrada metala. Smerovi: Ekonomski tehničar (4 godine); Mehaničar rashladne i grejne tehnike (3 godine).

 

9. Kamenica – Kosovska Kamenica, Veliko Ropotovo, Ranilug:

Napomena: U oštini Kamenica nalaze se četiri srednje škole čija je delatnosti srednje-školsko obrazovanje. U ovoj opštini nalaze se srednje škole u mestima: Kosovska Kamenica, Veliko Ropotovo i Ranilug.

 • Tehnička škola – Kosovska Kamenica

Delatnost: Srednje stručno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Cara Lazara bb, 62000 Kosovska Kamenica

Email: tehskola@yahoo.com

Tel: 0280/ 372-498

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjem smeru hemijski laborant, kroz područje rada hemija, nemetali i grafičarstvo. Smerovi: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (4 godine); Hemijski laborant (4 godine). Škola ima izdvojeno odeljenje u Veliko ropotovo.

 

 • Gimnazija – Kosovska Kamenica

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Cara Lazara bb, 62000 Kosovska Kamenica

Email: gimnazijakk@gmail.com

Tel: 0280/ 372-499

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na dva smera: prirodno-matematički i društveno-jezički smer. Škola ima izdvojeno odeljenje u Šilovo i Veliko Ropotovo.

 

 • Medicinska škola – Veliko Ropotovo (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Veliko Ropotovo bb, Veliko Ropotovo

Email: ms_vropotovo@hotmail.com

Tel: 0280/ 76-002

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike kroz područije rada zdravstvo i socijalna zaštita. Smerovi: medicinska sestra-tehničar (4 godine); Pedijatrijska sestra-tehničar (4 godine). Ova škola ima izdojena odeljenja u Šilovo i Pasjane.

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola – Ranilug (opština Kosovska Kamenica)

Napomena: Ekonomsko-trgovinska škola u Ranilugu izmeštena je iz Gnjilana.

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ranilug bb, 62000 Kamenica

Email: eskolaranilug@hotmail.rs

Tel: 0280/76-132

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike kroz područja rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; i ekonomija, pravo i administracija. Smerovi: Konobar (3 godine); Trgovac (3 godine); Ekonomski tehničar (4 godine). Ova škola ima i izdvojena odeljenja u mestima Koretište, Parteš i Vrbovac.

 • Poljoprivredna škola – Lipljan – Delatnost van sedišta Ranilug

.

10. Gnjilane – Parteš, Koretište, Cernica, Pasjane, Gornje Kusce, Paralovo, Šilovo, Stanišor:

Napomena: Ekonomsko-trgovinska škola iz Gnjilana izmeštena je u Ranilug. Ranilug je u opštini Kamenica i pod ovim nazivom opštine naćićete školu u Ranilugu. Ova škola ima i izdvojena odeljenja u mestima Koretište i Partešu. Kontakte za ekonomsko-trgovinsku školu u Koretište naćićete u nastavku dole, dok za Parteš naćićete u naslovu opštine Parteš.

 

 • Tehnička škola ’’Dragi Popović’’ – Gornje Kusce (opština Gnjilane)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gornje Kusce bb, 60010 Gnjilane

Email: nenadstevic@yahoo.com

Tel: 0280/77-207

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima, kroz tri područja rada: elektrotehnika, saobraćaj i geodezija i građevinarstvo. Smerovi:Elektroinstalater (3 godine); Vozač motornih vozila (3 godine); Arhitektonski tehničar (4 godine). Škola ima i izdvojeno odeljenje u Partešu.

 

 • Muzička škola ’’Stevan Hristić’’ Gnjilane – Stanišor (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Stanišor bb, 60010 Gnjilane

Email: muzicka.gnjilane@yahoo.com

Tel: 064/833-27-27

Veb stranica: www.muzickaskolagnjilane.com

FB stranica: /

Opis škole: Obrazovanje u školi je osnovno i srednje. Pored sedišta u Stanišoru postoje i tri isturena odeljenja u Stanišoru, D.Korminjaninu i Partešu.  Obrazuje učenike kroz područje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje. Smerovi: Muzički saradnik i Muzički izvođač.

 

 • Gimnazija Gnjilane – Šilovo (opština Gnjilane)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Stanišor bb, 60010 Gnjilane

Email: gimnazija.stojanovic@gmail.com

Tel: 028/032-5115

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na dva smera iz područja rada gimnazija: društveno-jezički i prirodno-matematički smer.

 

 • Medicinska škola Veliko Ropotovo –isturena odeljenja u Šilovo i Pasjane (opština Gnjilane)

Napomena: Informacije ove škole nadjite u pod opštinom Kamenica kojoj pripada Veliko Ropotovo.

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane– istureno odeljenje u Koretište (opština Gnjilane)

Napomena: informacije ove škole nađite u opštini Kamenica, Ekonomsko-trgovinska škola Ranilug.

 

11. Parteš:

 • Tehnička škola ’’Dragi Popović’’ – Parteš

Napomena: ova škola ima izdvojeno odeljenje u Partešu a sa sedištem je u mestu Gornje Kusce opština Gnjilane. Pod nazivom opštine Gnjilane naćićete informacije ove škole.

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola Gnjilane– Parteš

Napomena: Ekonomsko-trgovinska škola u Ranilugu izmeštena je iz Gnjilana i ima istureno odeljenje u Partešu, Koretištu i Ranilugu. Istureno odeljenje u Partešu obrazuje učenike na smeru ekonomski tehničar (4 god.) Informacije o školi nađite pod nazivom opštine Kamenica.

 

 • Poljoprivredna škola – Lipljan (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost van sedista Parteš.

 

12. Peć – Goraždevac:

 • Ekonomska škola – Goraždevac (opština Peć)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Goraždevac bb, 30080 Peć

Email: dijanasekretar@hotmail.com

Tel: 039/ 467-313

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjem smeru – ekonomski tehničar iz područja rada ekonomija, pravo i administracija.

 

 • Gimnazija – Goraždevac (opština Peć)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Goraždevac bb, 30080 Peć

Email: dijanasekretar@hotmail.com

Tel: 039/ 467-313

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjem smeru – gimnazija opšti tip.

 

 • Mašinsko-elektrotehnička škola – Goraždevac (opština Peć)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Goraždevac bb, 30080 Peć

Email: skolagorazdevac@hotmail.com

Tel: 039/ 467-313

Veb stranica: /

FB stranica: /

 

13. Istok – Suvo Grlo, Crkolez i Osojane:

 • Tehnička škola – Suvo Grlo (opština Istok)

Delatnost: srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Suvo grlo bb, 30090 Istok

Email: tehskoladjuro@nadlanu.com

Tel: 063/7256371

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: Obrazuje učenike kroz područje rada: Mašinstvo i obrada metala i Hemija, nemetali i grafičarstvo. Smerovi: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (4 godine); Tehničar za zaštitu životne sredine.

14. Orahovac – Velika Hoča:

 • Gimnazija – Orahovac

Delatnost: Srednje obrazovanje

Adresa: Maršala Tita bb, 21020 Orahovac

Email: gimnazija029@gmail.com

Tel: 029/ 77-919

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: Učenici se obrazuju na dva smera iz podrulčja rada gimnazija: prirodno-matematički i društveno-jezički smer.

 

15. Novo Brdo – Prekovce, Bostane, Jasenovik:

Nema podatatka.

16. Obilić –  Plemetina:

 • Tehnička škola ’’Nikola Tesla’’ – Prilužje (opština Vučitrn)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Selo Prilužje bb, 42000 Vučitrn

Email: tsntobilic@yahoo.com

Tel: 028/ 467-556

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima, kroz dva područja rada: elektrotehnika i geologija, rudarstvo i metalurgija. Smerovi:Elektrotehničar energetike (4 godine); Rukovodilac mehanizacijom u površinskoj eksploataciji (3 godine); Zavarivač (3 godine). Tehnička škola je izmeštena u Priližje.

Ekonomsko-trgovinska škola  – Plemetina izmestena iz Prištine

Medicinska škola – Plemetina izmeštena iz Prištine

 

17. Lipljan – Donja Gušterica, Lepina:

 • Poljoprivredna škola – Donja Gušterica i Lepina (opština Lipljan)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Donja Gušterica bb,  14000 Lipljan

Email: poljoprivredna.lipljan@gmail.com

Tel: 038/89-485

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na trogodišnjem i četvorogodišnjem smeru iz područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Smer: Veterinarski tehničar (4 godine).

 

 • Gimnazija – Lepina  (opština Lipljan)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Lepina bb,  14000 Lipljan

Email: /

Tel: 038/89-485

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike kroz društveno-jezički smer (4 godine).

 

 • Medicinska škola iz Prištine – Lepina (opština Lipljan)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Lepina bb,  14000 Lipljan

Email: /

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: Medicinska škola iz Prištine sa današnjim matičnim sedištem u Gračanici ima četiri isturena odeljenja: u Gračanici, Lepini, Gušterici i Plemetini. Istureno odeljenje u Lepini obrazuje učenike na smeru – laboratorijski tehničar(4 godine) i nalazi se u prostorijama osnovne škole u Lepini (OŠ ’’Vuk Karadžić)

18. Priština – Laplje Selo, Sušica, Preoce:

Napomena: sve srednje škole koje se vode u Prištini su izmeštene u druga mesta: Gračanica, Laplje selo, Preoci, Sušica i Lešak. Ovde u nastavku ćete naći srednje škole u Lapljem selu, Preoce i Sušici a ostale u naslovima opština Gračanica i Leposavić -Lešak.

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola – Laplje selo (Priština)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Laplje selo bb,  10060 Priština

Email: et_skola_pristina@yahoo.com

Tel: 038/81-627

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenika na četvorogodišnjim smerovima iz područja rada ekonomija, pravo i administracija. Smerovi: Pravni tehničar; Finansijski tehničar; Ekonomski tehničar.

 

 • Gimnazija – Laplje Selo (Priština)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Laplje Selo bb,  10060 Priština

Email: gimnazijapristinals@yahoo.com

Tel: 038/81-936

Veb stranica: www.gimnazijapristina.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenika na četvorogodišnjim smerovima: Prirodno-matematički smer i društveno-jezički smer.

 

 • Mašinska škola – Preoce (Priština)

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Selo Preoce bb,  10060 Priština

Email: masinskaskolapre@hotmail.com

Tel: 0381/388-1119

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike kroz trogodišnje i četvorogodišnje smerove iz područja rada mašinstvo i obrada metala. Smerovi: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje (4 godine); Mehaničar grejne i rashladne tehnike (3 godine); Automehaničar (3 godine).

 

 • Elektro-tehnička škola ’’Mihajlo Pupin’’ – Sušica (Priština)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Patrijarha Pavla bb, Sušica – Badovac  10060 Priština

Email: ets.miladinpopovic@gmail.com

Tel: 038/65-350

Veb stranica: www.ets.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenika na četvorogodišnjim smerovima kroz područije rada elektrotehnika. Smerovi: administrator računarskih mreža i Elektrotehničar računara.

 

19. Dragaš – Gora – Rastelica, Vranište, Kruševo,Rapča, Dragaš i Brod:

 

 • Ekonomsko-trgovinska škola – Dragaš

Delatnost: Srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Selo Mlike bb,  22000 Dragaš

Email: ets.gora@hotmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

Opis škole: obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima, kroz tri podrulčja rada: ekonomija, pravo i administracija, trgovina, ugostiteljstvo i turizam i gimnazija. Smerovi: Pravni tehničar (4 godine); Ekonomski tehničar (4godine); Trgovac (3 godine); Prirodno-matematički smer (4 godine).

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content