Smernica 9  navodi informacije o Individualnom obrazovnom planu – IOP za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

UVOD – OSNOVNE INFORMACIJE

 

Individualni obrazovni plan je poseban akt, koji ima za cilj optimalni razvoj deteta i učenika i ostvarivanje ishoda obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa propisanim ciljevima i principima, odnosno zadovoljavanja obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika. IOP donosi pedagoški kolegijum ustanove na predlog tima za inkluzivno obrazovanje, odnosno tima za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku.

IOP izrađuje tim za dodatnu podršku detetu/učeniku zasnovanim na prethodno ostvarenih, evidentiranih mera idividualizacije i izrađenog pedagoškog profila deteta/učenika i odraslog, a ostvaruje se nakon saglasnosti roditelja/staratelja.

Ako roditelj ili drugi zakonski zastupnik nepravedno odbije da učestvuje u pripremi ili odobrenju IOP, ustanova će objaviti nadležnu instituciju za socijalnu zaštitu radi zaštite najvišeg interesa deteta /učenika.

 

VRSTE Individualnog obrazovnog plana -IOP uključuju :

 

  • IOP 1 – prilagođavanje načina rada i uslova u kojima se izvodi obrazovno-vaspitni rad; učenje jezika na kojem se odvija obrazovno-vaspitni rad;
  • IOP 2 – prilagođavanje ciljeva sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rad;
  • IOP 3 – proširivanje i produbljivanje sadržaja obrazovno-vaspitnog rada za učenika sa izuzetnim sposobnostima.

 

Individualni obrazovni plan donosi pedagoški kolegijum ustanove na predlog tima za inkluzivno obrazovanje, odnosno tima za pružanje dodatne podrške detetu/učeniku.

Tim za pružanje dodatne podrške detetu u predškolskoj ustanovi čine vaspitač, stručni saradnik, saradnik, roditelj/staratelj, a u skladu sa potrebama deteta i pedagoški asistent, odnosno lični pratilac deteta, na predlog roditelja/staratelja.

 Za donošenje IPO-a obavezno je pribavljanje mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu i učeniku.

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content