Smernica 12 opisuje ranu intervenciju kod dece sa oštećenim vidom i daje informacije kome se roditelji trebaju obratiti.

Ova smernica je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ove smernice ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

ŠTA JE TO RANA INTERVENCIJA?

Rana intervencija podrazumeva prevenciju sekundarnih posledica vizuelnog oštećenja kod slepe i slabovide dece, kao i višestruko ometene vizuelno oštećene dece, u ranom uzrastu.

Rana intervencija obuhvata:

a.) Procena inicijalnog stanja po područjima razvoja

Nakon oftalmološke procene decu sa uočenim vizenim problemima i/ili dodatnim teškoćama treba uputiti na dalju procenu svih razvojnih područja.

Procenu obavlja tim stručnjaka koji čine:

  • tiflolog (procena funkcionalnog vida),
  • logoped (procena govorno-jezičkog statusa),
  • psiholog (procena intelektualnog i socio-emocionalnog razvoja) i
  • fizioterapeut (procena motoričkog razvoja).

b.) Tretman

Nakon procene tim stručnjaka pravi indiviudalni plan stimulacije razvoja deteta. Neizostavni deo tretmana čini saradnja sa roditeljima, slušanje njihovih zapažanja i davanje preporuka kako da svet učine dostupniji detetu sa vizuelnim teškoćama.

Više informacija o ranoj intervenciji možete dobiti školi za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Cara Dušana 143, 11080 Zemun, telefonom na 0112197263 ili Emailom na: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content