OŠTEĆENjE VIDA

Osobe sa oštećenjem vida se dele u dve kategorije na osnovu oštećenja i to na osobe sa potpunim oštećenjem vida, osnosno slepe osobe i osobe sa delimičnim oštećenjem vida, odnosno slabovide osobe.

Oštećenje vida može biti urodjeno ili stečeno. Na osnovu toga, postoje različiti programi podrške i obuke, kao što su na primer kretanje u prostoru, korišćenje belog štapa, rad sa psima vodičima, korišćenje asistivne IT tehnologije, korišćenje Brajevog pisma, itd.

NEKE ČINjENICE

Da li vam se čini da znate sve o oštećenju vida? Razmislite još jednom. U nastavku možete pročitati neke činjenice o slepim i slabovidim osobama:

  • Postoje različiti stepeni oštećenja vida. Osoba može biti slepa, ali da bude u stanju da vidi boje, konture i različite stepene svetlosti. Prema istraživanjima, samo 10-15% osoba koje su slepe ne vide ništa
  • Možda ste tokom šetnje prošli pored slepe osobe a da niste znali da je slepa. To je usled činjenice da manje od 2 % slepih osoba koristi beli štap kao pomoćno sredstvo za navigacju, veoma mali broj osoba koristi kučiće koji su trenirani za pomoć slepim i slabovidim osobama, ali na žalost slepe i slabovide osobe uglavnom ne koriste nikakva pomagala za kretanje.
  • 80 procenata problema sa slepilom može se izbeći sa adekvatnom medicinskom podrškom i redovnom kontrolom vida. Vodeći uzrok slepoće kod odraslih iznad 50 godina je katarakta, koja može da se eliminiše jednostavnom operacijom.
  • Psi vodiči za slepe osobe ne mogu da kažu da li je svetlo na semaforu crveno ili zeleno. Osoba sa oštećenjem vida treba uz pomoć zvučnih signala da da komandu psu vodiču za prelazak ulice. Pas vodič neće poslušati komandu u slučaju da vidi da se približava auto.

 

KORISNE INFORMACIJE

 

www.savezslepih.org.rs  —  www.belistap.org  —  www.defektolozisrbije.org

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content