PARAPLEGIJA, KVADRIPLEGIJA, PARAPAREZA, KVADRIPAREZA

Paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza su stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine. Do oštećenja može doći usled povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine. U zavisnosti od oblika povrede, ta stanja se dele na ona sa potpunim prekidom veze mozga i kičmene moždine (paraplegija i kvadriplegija) i na one sa delimičnim prekidom (parapareza i kvadripareza).

 

PODELE:

 

 • Paraplegija – potpuna oduzetost nogu.
 • Kvadriplegija (Tetraplegija) – potpuna oduzetost i ruku i nogu
 • Parapareza – delimična oduzetost nogu
 • Kvadripareza (Tetrapareza) – delimična oduzetost i ruku i nogu

 

ČINJENICE:

Do paraplegije dolazi oštećenjem bilo kog dela kičmene moždine u grudnom i slabinskom delu. Što je oštećenje niže više mišića ostaje sa očuvanom aktivnošću.

Povrede koje obuhvataju slabinski deo praćene su poremećajem funkcije pražnjenja bešike i creva, poremećajem seskualnih funkcija (funkcijonisanje je uvek moguće, ali sa izmenama, delovi tela koji imaju osećaj mogu biti nove erogene zone, dok je sa plodnošću situacija drugačija-sve zavisu koji su nervni putevi oštećeni) kao i povećanom zategnutošću mišića koji se nalaze ispod nivoa povrede.

Oštećenje kičmene moždine u donjem delu vratnog dela kičmenog stuba daje oštećenje funkcije svih voljnih mišića trupa i donjih ekstremiteta t.j. kvadriplegiju. Mišići ramenog pojasa kod ovog stanja su očuvani, a broj aktivnih mišića se povećava što je oštećenje niže.

 

KORISNIK INVALIDSKIH KOLICA

Osbe sa paraplegijom, kvadriplegijom, paraparezom i kvadriparezom koriste invalidska kolica kako bi mogle da se kreću u prostoru. Svaka osoba je jedinstvena i zato je važno govoriti sa njom ili sa njihovim asistentima/roditeljima/starateljima kako bi ste dobili bitne lične informacije.

Pre nego što pružite pomoć uvek razgovarajte sa korisnikom invalidskih kolica !

 

KORISNE STRATEGIJE

Zapamtite da NIKADA ne smete da:

 • Naginjete invalidska kolica previše napred ili previše pozadi;
 • Podižite invalidska kolica držačima za ruke;
 • Pomeranje sa silom u slučaju da se invalidska kolica zaglave;
 • Podignete osobu osim ako niste trenirani da to uradite.

Saznajte kako da koristite:

 • Oslonci za noge i stopala;
 • Sigurnosni kaiš i pojas;
 • Presavijajući oslonac za leđa;
 • Drška za guranje i tačka za podizanje;
 • Kočnice i poluge za kočnice;
 • Polugu za podizanje;
 • Druga sigurnosna i komforna svojstva, kao što je jastuk.

Smernice za sigurnost

Uvek zapamtite sledeće:

 • Pitajte osobu kako hoće da je pomerite;
 • Proverite poziciju nogu, stopala i ruku kako bi sprečili povredu. Postavite stopala na oslonac za stopala;
 • Koristite obe ruke kako bi osigurali sigurnu kontrolu i balans;
 • Izbegavajte grubo rukovanje, žurenje ili brzo skretanje;
 • Motrite na druge dečake i opasnosti;
 • Uvek tretirajte osobu sa poštovanjem:
  • Budite svesni njihovih potreba;
  • Uvek kleknite ili se pognite tako da ste na istom očnom nivou kada govorite;
  • Kažite osobi šta radite;
  • Postavite invalidska kolica tako da korisnik/ca mogu da učestvuju u aktivnostima
 • Koristite kočnice u pravim trenucima, npr. kada čekate, ili ostavljate invalidska kolica bez nadzora.

KORISNE INFORMACIJE

 

www.spiks.org.rs    —   www.cilsrbija.org

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content