ČINJENICE:

Utiče na sposobnosti dečaka da čita brzo i precizno. Deca sa disleksijom često imaju lošu kratkoročnu memoriju i teškoće u obradi informacija. Pet do 10% populacije ispoljava disleksiju.

 

MOGUĆE PREDNOSTI SU:

 • Dobre govorne veštine;
 • Dobre veštine razumevanja;
 • Dobra svest o prostoru.

 

OSOBE SA DISLEKSIJOM OBIČNO ISPOLJAVAJU SLEDEĆE:

 • Poteškoće u prepoznavanju i pamćenju imena slova;
 • Loše vizuelno praćenje;
 • Nedostatak intonacije;
 • Nepravlino izgovaraju reči;
 • Poteškoće u obraćanju pažnje;
 • Slaba kratkoročna i dugoročna slušna memorija;
 • Pisani radovi im mogu izgledati neuredno;
 • Poteškoće u spelovanju;
 • Poteškoće sa čitanjem;
 • Poteškoće sa čitanjem;
 • Poteškoće u ređanju događaja;
 • Skloni su umoru;
 • Često ispoljavaju probleme sa ponašanjem zbog frustracije.

 

KORISNE STRATEGIJE:

 • Koristite multi-senzorne programe aktivnosti;
 • Koristite slike, planove i dijagrame toka;
 • Koristite elektronske forme snimanja i ispravljanja grešaka;
 • Pružite listu ključnih reči koja je povezana sa aktivnostima;
 • Ohrabrite upotrebu markera za knjige i obojenih nizova.

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content