ČINJENICE:

Dounov sindrom je genetski poremećaj i dešava se kada je beba rođena sa dodatnim hromozomom. Dešava se otprilike jednom na svakih 1.000 rođenja. Deca sa Daunovim sindromom imaju specifičan profil učenja sa karakterističnim snagama i slabostima.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Usporene motorne osobine- nežne i proste;
 • Sluh i vid su oslabljeni;
 • Govor i jezik su oštećeni;
 • Loša slušna memorija;
 • Ograničen raspon koncentracije;
 • Problemi sa razmišljanjem, rezonovanjem kojim se povezuju jedna i druga aktivnost;
 • Poteškoće u doslednosti;
 • Oko 40-50% imaju srčane probleme;
 • Repiratorni problemi, kašalj i prehlade.

 

KORISNE STRATEGIJE:

 • Postarati se da su pravila i rutine eksplicitno objašnjene;
 • Govoriti direktno đaku i ojačati poruku sa: izrazima lica, slikama, konkretnim materijalima;
 • Dati vremena da obradi jezik;
 • Slušati pažljivo- vaše uvo će se prilagoditi njihovim govornim šablonima;
 • Razmislite zašto se desilo neprikladno ponašanja npr: Da li je đak razumeo/la zadatak? Da li je zadatak previše težak ili previše lak. Da li su materijali prikladni. Da li zadatak traje previše dugo?
 • Koristite jednostavan i poznat jezik.

 

Za vise informacija posetite: http://www.downsindrom.org/

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content