OŠTEĆEN SLUH – GLUVOĆA

VRSTE OŠTEĆENJA: Jednoušni – osoba ima gubitak sluha na samo jednom uhu; Konduktivni gubitak – Ovo je kada je oštećen mehanizam kojim zvučni talasi dolaze do nervnih žavršetaka u pužu (deo unutrašnjeg uva). Neki česti uzroci su lepljivo uvo ili strani...

EPILEPSIJA

Epilepsija je grupa dugortajnih neuroloških poremećaja koje karakterišu epileptični napadi. Ti napadi su epizode koje mogu varirati od kraćih i skoro neprimetnih do dugih perioda snažnog trzanja. Kod epilepsije, napadi se obično ponavljaju, i nemaju neposredan osnovni...

DISLEKSIJA

ČINJENICE: Utiče na sposobnosti dečaka da čita brzo i precizno. Deca sa disleksijom često imaju lošu kratkoročnu memoriju i teškoće u obradi informacija. Pet do 10% populacije ispoljava disleksiju.   MOGUĆE PREDNOSTI SU: Dobre govorne veštine; Dobre veštine...

DAUNOV SINDROM

ČINJENICE: Dounov sindrom je genetski poremećaj i dešava se kada je beba rođena sa dodatnim hromozomom. Dešava se otprilike jednom na svakih 1.000 rođenja. Deca sa Daunovim sindromom imaju specifičan profil učenja sa karakterističnim snagama i slabostima.  ...

DIJABETES

Jedno od 700 dece školskog uzrasta ima dijabetes. Tip (1)- Obično se pojavljuje kod ljudi ispod 40 godina i često u detinjstvu. Obično se tretira sa injekcijama insulina. Tip (2)- Obično se dešava preko 40 godina. Dešava se kada pankreas ne može da stvori dovoljno...

CEREBRALNA PARALIZA

OSNOVNE ČINJENICE: Oduzetost može značiti slabost ili paralizu mišićne kontrole. Mozak kontroliše sve što radimo. Različiti delovi mozga kontrlišu pokretesvakog mišiča u telu. Izazvana je oštećenjem pre, oko ili ubrzo nakon rođenja. OSNOVNE KARAKTERISTIKE I TIPOVI:...

KRTE KOSTI

Važno je pokušati da se deca sa krtim kostima tretiraju što normalnije kako bi se osigurao zdrav emocionalni razvoj koji će voditi do nezavisnosti. OSNOVNE KARAKTERISTIKE: Krte kosti su genetski poremećaj koji se medicinski poznat kao Osteogenesis Imperfecta (OI)....

AUTIZAM

Činjenice Autizam ispoljavaju 6 od 1.000 ljudi. Dečaci ispoljavaju autizam četiri puta više nego devojčice. Ispoljava se “trijada oštećena”- socijalna interakcija, komunikacija, misli i imaginacija. Deca koja imaju autizam mogu takođe iskusiti nešto od sledećeg:...

ASTMA

ČINjENICE Astma je učestala hronična upalna bolest disajnijh puteva obeležena raznolikim i recidivirajućim simptomima, reverzibilnom opstrukcijom disajnih puteva i bronhospazmom. Najčešći simptomi su zviždanje, kašljanje, osećaj pritiska u grudima i kratkoća daha...

ASPERGEROV SINDROM

ČINJENICE: Posmatra se kao jedan od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra. Osobe sa Aspergovim sindromom uglavnom izbegavaju kontakt očima. Često ispoljavaju opsesivne, ponavljajuće rutine. Oko 10 – 36 na 10.000 ispoljavaju ovo stanje. Muškarci, više nego...

SLEPI i SLABOVIDI

OŠTEĆENjE VIDA Osobe sa oštećenjem vida se dele u dve kategorije na osnovu oštećenja i to na osobe sa potpunim oštećenjem vida, osnosno slepe osobe i osobe sa delimičnim oštećenjem vida, odnosno slabovide osobe. Oštećenje vida može biti urodjeno ili stečeno. Na osnovu...

PLEGIJE I PAREZE

PARAPLEGIJA, KVADRIPLEGIJA, PARAPAREZA, KVADRIPAREZA Paraplegija, kvadriplegija, parapareza i kvadripareza su stanja izazvana oštećenjem kičmene moždine. Do oštećenja može doći usled povreda ili oboljenja kičmenog stuba i kičmene moždine. U zavisnosti od oblika...

MULTIPLA SKLEROZA – MS

Bolest najčešće počinje u periodu između 20 i 40. godine, ali može početi i kasnije, kao i u detinjstvu. Prema nekim istraživanjima, kod 1.6 – 10.5% obolelih od MS je bolest počela pre 18-te godine života. Žene obolevaju od ove bolesti skoro dvostruko češće od...

TURETOV SINDROM

ČINJENICE   Turetov sindrom jedan od nekoliko poremećaja tikova. Karakterišu ga mnogi tikovi koji se često menjaju. To je neurobiološki poremećaj koji je genetski nasleđen. Češće se dešava kod osoba muškog pola.   OSNOVNE KARAKTERISTIKE   Šta je tik?...
Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content