Autorska prava

Materijal sa veb stranice je u vlasništvu organizacije Invalidnost.INFO. Pored korišćenja materijala za potrebe privatnih studija, istraživanja, kritike ili pregleda, što je dozvoljeno po Zakonu o autorskim pravima, nijedan deo ne može biti reprodukovan ili ponovno upotrebljen u bilo kakve komercijalne svrhe.

 

Kompletan autorski sadržaj nalazi se pod zaštitom aktuelnog Zakona o autorskim i srodnim pravima.

 

U slučaju da želite da objavite neki od tekstova sa sajta ili mailing liste, bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani ili Internet mediji), obavezno je obezbediti prethodno pismeno odobrenje Invalidnost.INFO. Pojedine informacije sa sajta www.invalidnost.info moguće je prenositi uz obavezno vidno naznačavanje u adekvatnom obliku o tome da je “informacija preuzeta sa sajta www.invalidnost.info”

 

Za sve sporove koji su nastali iz ovih uslova i pravila nadležan je sud u Mitrovici. Invalidnost.INFO zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content