Činjenice

Autizam ispoljavaju 6 od 1.000 ljudi. Dečaci ispoljavaju autizam četiri puta više nego devojčice. Ispoljava se “trijada oštećena”- socijalna interakcija, komunikacija, misli i imaginacija. Deca koja imaju autizam mogu takođe iskusiti nešto od sledećeg: lupanje i ljuljanje šakama, loše šablone spavanja, samo povređivanje, hodanje na vrhovima prstiju, iracionalne strahove ili fobije.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

Osobe sa autizmom uglavnom ispoljavaju sledeće:

 • Nemogućnost da se povežu i da empatizuju sa drugima
 • Imaju teškoće da razumeju osećanja i radnje drugih
 • Mogu izgledati povučeno
 • Mogu ispoljavati neprikladno dodirivanje ili neprikladnu agresiju
 • Imaju poteškoće u komunikaciji sa drugima npr. verbalno, koristeći kontakt očima, i izraze lica
 • Neki nikada ne razviju govor, neki iskuse kašnjenje govora
 • Neki se služe jezikom veoma dobro ali imaju poteškoće u razumevanju
 • Mogu razviti ponavljajuća, opsesivna interesovanja
 • Osećaju nelagodnost tokom promene rutine.

 

KORISNE STRATEGIJE

 • Obezbediti individualni prostor za rad
 • Koristiti vizuelni raspored i listu zadataka
 • Uvek aludirajte na dete po imenu
 • Ne očekujte kontakt očima i nikad ne okrećite njihovo lice kako bi pogledalo prema vama
 • Spremite se za promene unapred
 • Držite kratke i jednostavne verbalne instrukcije
 • Uvek razgovarajte sa roditeljima
 • Obratite pažnju na svetlost, buku
 • Koristite price da objasnite socijalnu komunikaciju/ instrukciju.

 

Za više informacija molimo vas da posetite www.autizam.org.rs ili posetite savetovalište za autizam na http://savetovaliste.autizam.org.rs/

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content