ČINJENICE:

Posmatra se kao jedan od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra. Osobe sa Aspergovim sindromom uglavnom izbegavaju kontakt očima. Često ispoljavaju opsesivne, ponavljajuće rutine. Oko 10 – 36 na 10.000 ispoljavaju ovo stanje. Muškarci, više nego žene ispoljavaju Aspergerov sindrom. Mogu imati neobično preciznu memoriju za detalje. Probleme sa spavanjem i jelom. Probleme sa razumevanjem  šta su pročitali ili čuli. Služe se formalnim manirima kada govore. Imaju neprikladne izraze lica.

OSOBE SA ASPERGEROVIM SINDROMOM ISPOLJAVAJU SLEDEĆE:

 • Teškoće sa socijalnim vezama
 • Teškoće sa komunikacijom
 • Teškoće sa socijalnom maštom i fleksibilnim razmišljanjem
 • Mogu da pričaju dugo ne obraćajući pažnju na reakciju slušalaca
 • Veoma su bukvalni u govoru
 • Imaju teškoće da razmišljaju apstraktno
 • Naivni su i lakoverni
 • Lako ih uznemiri promena u rutini
 • Previše su osetljivi na glasne zvukove, svetlo, mirise
 • Fizički su nespretni u sportovima
 • Često su bezobzirni na potrebe i osećanja drugih
 • Fiksirani su na subjekat ili objekat.

 

KORISNE STRATEGIJE

 • Razgovarajte sa roditeljima- saznajte kako njihova deca odgovaraju na različite situacije
 • Pripremite ih za bilo koje promene unapred
 • Uvek aludirajte na osobu po njegovom imenu
 • Koristite vizuelnu listu kako biste pružili strukturu za aktivnost
 • Budite precizni kada dajete instrukcije
 • Razvijte prijateljski system
 • Napravite “zonu za pauzu”.

 

Za više informacija molimo vas da posetite www.autizam.org.rs ili posetite savetovalište za autizam na http://savetovaliste.autizam.org.rs/

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content