Adresar navodi osnovne informacije postojećih ustanova visokog obrazovanja na fakultetima i visokim školama u srpskim zajednicama na Kosovu.

Napomena: Ove informacije su prikupljene sa linka http://fakulteti.edukacija.rs/drzavne-visoke-skole/svi-gradovi  u kojem se navode fakultetii visoke škole, odnosno visoko obrazovne institucije.

U daljem tekstu dole nazivi opština sa lokacijama ovih institucija prilagođeni su današnjim uslovima na Kosovu  kako bi stanovnici koji žive danas na teritoriji Kosova lakše pristupili informacijama. Važno je napomenuti i da su neke visokoškolske ustanove izmeštene iz prvobitnih sedišta kao što je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici a visoka škola iz Gnjilana je sada sa sedištem u Bujanovcu. Takođe su navedeni i privatni fakulteti i internacionalni koledž.

Adresar je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ovog adresara ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

1. Severna Mitrovica:

 

 • Rektorat Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Kosovska Mitrovica

Adresa: Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: rektorat@pr.ac.rs

Tel: 028/422-340

Veb stranica: www.pr.ac.rs

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ima 10 fakulteta u okviru kojih raspolaže sa programima: Osnovne studije (44 smerova); Doktorat (13 smerova); Integrisane studije (2 smera); Master studije (40 smerova).

 

 • Fakultet tehničkih nauka – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Kneza Miloša 7, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: milivoje.dzudovic@pr.ac.rs  ; office@ftnkm.rs

Tel: 028/425-320

Veb stranica: http://www.ftn.pr.ac.rs/

FB stranica: /

Opis škole: FTN u Kosovskoj Mitrovici je visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Prištini. Fakultet u svom sklopu sadrži i biblioteku, koja je opremljena stručnom literaturom. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

 

 • Ekonomski fakultet- Kosovska Mitrovica

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: eko@pr.ac.rs

Tel: 028/497-934

Veb stranica: www.efpr.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Ekonomski fakultet je u sklopu Univerziteta u Prištini i osnovna delatnost fakulteta od njegovog osnivanja pa do danas je obrazovanje studenata i podsticanje naučno-istraživačkog rada u oblasti ekonomije. Studije se odvijaju na dva nivoa kroz osnovne akademske i master akademske studije.

 

 • Medicinski fakultet – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Anri Dinana bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Email:  medicinski@pr.ac.rs

Tel: 028/498-296

Veb stranica: www.med.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis škole: Pripada Univerzitetu u Prištini. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata kroz tri nivoa studija, kao i podsticanje naučno-istraživačkog i zdravstvenog rada u oblasti medicine. Studenti se obrazuju kroz osnovne akademske studije (4 godine) i integrisane akademske studije (6 godina).

 

 • Pravni fakultet – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Ivo Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: pra@pr.ac.rs

Tel: 028/425-337

Veb stranica:  www.pra.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis fakulteta: Pripada Univerzitetu u Prištini. Bavi se nastavno-naučnom, naučno-istraživačkom i izdavačkom delatnošću, kao i pružanjem intelektualnih usluga. U okviru svoje nastavno-naučne delatnosti fakultet organizuje i ostvaruje akreditovane studijske programe na osnovnim akademskim studijama (4 godine), master akademskim studijama (1 godina) i doktorskim akademskim studijama prava (3 godine).

 

 • Prirodno-matematički fakultet – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera.

Adresa: Ivo Lola Ribar 29, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: pmfkm@pr.ac.rs

Tel: 028/425-396

Veb stranica: www.pmf.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis fakulteta: Pripada Univerzitetu u Prištini. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata na tri nivoa studija kroz osnovne akademske (4 godine), master akademske (1 godina) i doktorske studije (3 godine) kao i obavljanje naučno-istraživačkog rada.

 

 • Filizofski fakultet – Kosovska Mitrovica

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: filozofski_km@yahoo.com

Tel: 028/425-473

Veb stranica: www.fifa.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis fakulteta: Pripada Univerzitetu Priština. Studenti se obrazuju na tri nivoa studija kroz: osnovne akademske (4 godine), master akademske (1 godina) i doktorske studije (3 godine).

 

 • Međunarodni Poslovni Koledž u Mitrovici – IBCM Iternational Business College Mitrovica

Adresa: Cara Dušana bb, 38220  Mitrovica sever

Email: info@ibcmitrovica.eu

Tel: 028/425-473

Veb stranica: http://ibcmitrovica.eu

FB stranica: /

Opis koledža: Svaki smer na IBCM-u nudi dva nivoa kvalifikacija: Academy Profession (2 godine, uz stečenih 120 ECTS bodova) i Bachelor (3.5 godine, uz stečenih 210 ECTS bodova). Smerovi: Smer Marketing i Menadžment; Smer Javne Administracije; Smer Menadžment u zaštiti životne sredine i poljoprivrede. Nastava se održava na engleskom jeziku.

 

2. Zvečan:

 

 • Fakultet Umetnosti – Zvečan

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Kralja Petra Prvog 117, 38227 Zvečan

Email: umetnost@pr.ac.rs ; studentskasluzba@fakultetumetnosti-zvecan.edu.rs

Tel: 028/497-924/923; 497-925

Veb stranica: www.art.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis fakulteta: Pripada Univerzitetu Priština. Organizuje osnovne (4godine) i master (1 godina) akademske studije. Studijski programi podeljeni su u tri departmana:Departman likovnih umetnosti; Departman muzičkih umetnosti; Departman dramske umetnosti.

 

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija – Zvečan

Delatnost: Visoka škola strukovnih studija

Adresa: Nušićeva 6, 38227 Zvečan

Email: vtsss@vts-zvecan.edu.rs

Tel: 028/664-179

Veb stranica: www.vts-zvecan.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Smerovi: Osnovne strukovne studije (3 godine) – Menadžment proizvodnje, Inženjerska informatika, Menadžment u elektrotehnici, Energetika, Zaštita od požara, Multimedijalne tehnologije; Specijalističke strukovne studije (1 godina)- Zaštita od požara, Menadžment u proizvodnji, Energetika, Multimedijalne tehnologije; Master studije – energetika (u pripremi).

 

3. Leposavić, Lešak :

 

 • Fakultet za sport i fizičko vaspitanje – Leposavić

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Dositeja Obradovića bb, 38218 Leposavić

Email: dif.referentska@pr.ac.rs

Tel: 028/84-700

Veb stranica: www.dif.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis škole: Pripada Univerzitetu Priština. Misija fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću je školovanje stručnih kadrova u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Smerovi: Osnovne akademske studije (4 godine) i Master akademske studije (1 godina).

 

 • Poljoprivredni fakultet – Lešak

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Kopaonička bb,  38228 Lešak

Email: poljoprivredni@pr.ac.rs ; poljfak@verat.net

Tel: 028/88-261

Veb stranica: www.agr.pr.ac.rs

FB stranica: /

Opis škole: Pripada Univerzitetu Priština. Smerovi: Osnovne akademske studije (4 godine); Master akademske studije (1 godina); i Doktorske studije (3 godine).

 

 • Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić

Delatnost: Visoko obrazovanje

Adresa: Nemanjina bb, 38218 Leposavić

Email: ufp@pr.ac.rs

Tel: 028/84-164

Veb stranica: www.uf-pz.net

FB stranica: /

Opis škole: Pripada Univerzitetu Priština. Studijski programi se odvijaju kroz osnovne (4 godine) i master (1 godina) akademske studije.

 

 • Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć – Leposavić

Napomena: Ova visokoškolska ustanova je izmeštena iz Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću.

Delatnost: Visoka škola strukovnih studija

Adresa: 24. Novembra bb, 38218 Leposavić

Email: vespec@ves-pec.edu.rs

Tel: 028/83-351

Veb stranica: www.ves-pec.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Godine 2007. Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći dobila je akreditaciju svojih studijskih programa i radi kao institucija visokog obrazovanja. Studijski programi osnovnih strukovnih studija traju tri godine, dok specijalističke studije traju godinu dana. Smerovi:Osnovne strukovne studije (3 godine)- finansijsko poslovanje preduzeća, spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje, poslovanje malih i srednjih preduzeća; Specijalističke strukovne studije (1 godina)- trgovinsko poslovanje i finansijsko poslovanje.

 

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija Uroševac – Leposavić

Napomena: ova visokoškolska ustanova je izmeštena iz Uroševca sa privremenim sedištem u Leposaviću.

Delatnost: Visoka škola strukovnih studija

Adresa: 24. Novembar bb, 38218 Leposavić

Email: vts.uros@sezampro.rs

Tel: 028/84-106

Veb stranica: www.vtsurosevac.com

FB stranica: /

Opis škole: Smerovi: Osnovne strukovne studije (3 godine)- Drumski saobraćaj, Mašinstvo sa 3 modula (proizvodno mašinstvo, Inženjerska informatika, Zaštita na radu); Specijalističke strukovne studije (1 godina)- održavanje tehničkih sistema i Upravljanje i bezbednost drumskog saobraćaja.

4. Zubin Potok:

Napomena: U Zubinom Potoku je od 2016. otvorena konsultativna kancelarija privatnog univerziteta Alfa BK Univerzitet. Info centar Alfa BK Univerziteta se nalazi i u Kosovskoj Mitrovici u ulici Kralja Petra Prvog gde se možete informisati o upisu na nekom od fakulteta.

Adresa: Jelene Anžujske bb, 38218 Zubin Potok

Email: zubin.potok@alfa.edu.rs

Tel: 065/82 84 069; 063/ 111 08 80

Veb stranica: http://www.alfa.edu.rs/

FB stranica: https://www.facebook.com/AlfaBkUniverzitetZubinPotok/

Opis škole: U okviru Alfa BK Univerziteta nalaze se: Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju; Fakultet informacionih tehnologija; Fakultet za strane jezike; Fakultet za menadžment u sportu ; Fakultet za matematiku i računarske nauke.

5. Vučitrn – Prilužje:

Nema podataka

6. Štrpce:

Nema podataka

7. Gračanica:

Nema podataka

8. Vitina –  Vrbovac, Ranilug:

Nema podatatka

9. Kamenica – Kosovska Kamenica, Veliko Ropotovo, Ranilug:

Nema podataka.

10. Gnjilane: 

Napomena: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija iz Gnjilana je sa privremenim sedištem u Bujanovcu. Privremeno sedište Visoke škole je u Domu kulture u Bujanovcu. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije. Otvoreno jei istureno odeljenje ove Visoke škole u Ranilugu i nalazi se u osnovnoj školi u Ranilugu.

 

 • Visoka škola za vaspitače strukovnih studija iz Gnjilana (Bujanovac)

Delatnost: Visoka škola strukovnih studija

Adresa: Karađorđev trg bb, 17520 Bujanovac

Email: vsovgb@open.telekom.rs

Tel: 017/ 650-056

Veb stranica: www.vsov-gbr.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Osnovni cilj škole je stvaranje obrazovnih strukovnih kadrova, kroz kvalitetnu nastavu u obliku predavanja, vežbi, stručnih praksi, seminarskih radova i dr. Visoka škola za vapsitače bavi se i naučno – istraživačkim radom. Saradnja je uspostavljena sa mnogim predškolskim ustanovama u Bujanovcu, Gračanici, Vranju, Štrpcu kao i sa mnogim drugim institucijama u Srbiji. Privremeno sedište škole je u Domu kulture u Bujanovcu. Nastava se odvija kroz osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije. Smerovi: Osnovne strukovne studije (3 godine)- obrazovanje vaspitača za rad u predškolskoj ustanovi i obrazovanje vaspitača u domovima; Specijalističke strukovne studije (1 godina)- Specijalističke strukovne studije za pripremni predškolski program.

11. Parteš:

Nema podataka.

12. Peć – Goraždevac:

Nema podataka.

13. Istok – Suvo Grlo, Crkolez i Osojane:

Nema podataka

14. Orahovac – Velika Hoča:

Nema podataka

15. Novo Brdo – Prekovce, Bostane, Jasenovik:

Nema podatatka.

16. Obilić –  Plemetina:

Nema podataka.

17. Lipljan – Donja Gušterica, Lepina:

Nema podataka.

18. Priština – Laplje Selo, Sušica, Preoce:

Nema podataka.

19. Dragaš – Gora – Rastelica, Vranište, Kruševo,Rapča, Dragaš i Brod:

Nema podataka.

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content