Adresar navodi osnovne informacije obrazovnih institucija za decu i đake sa invaliditetom na teritoriji Srbije kao i informacije jedine specijalne škole pod srpskim sistemom u Kosovskoj Mitrovici.

Napomena: Ove informacije su prikupljene sa portala www.edukacija.rs. Opisane su škole osnovnog i srednjeg obrazovanja za decu i đake sa invaliditetom. Smernica sadrži nekoliko navedenih škola koje su bliže i dalje od teritorije Kosova.

Adresar je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ovog adresara ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

1.   Kosovska Mitrovica

  • Naziv škole: Specijalna škola “Kosovski božur”

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece i omladine sa invaliditetom.

Adresa: Filipa Višnjića bb, Kosovska Mitrovica

Email:    sosokosovskibozur@hotmail.com

Tel: 028/425-371

Veb stranica: /

FB stranica:  /

Opis škole:  U okviru škole postoje dva obrazovna profila: pomoćnik knjigovesca i frizer.

 

2.   Beograd (Čukarica)

Naziv škole: Specijalna osnovna škola “Miloje Pavlović”

Delatnost: Osnovno obrazovanje učenika sa invaliditetom, koji imaju poteškoće u intelektualnom razvoju.

Adresa: NH Milosava Vlajića 1 (Čukarica, Beograd)

Email: osmilojepavlovic@gmail.com

Tel: 011/355-21-53

Veb stranica: www.osmilojepavlovic.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Nastava se odvija u dve smene. U školi je organizovan produženi boravak.

 

 

 

 

3.    Beograd (Novi Beograd)

Naziv škole: Specijalna osnovna škola “Novi Beograd”

Delatnost: Osnovno obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Adresa: Narodnih heroja 12, Novi Beograd

Email: osnovibeograd@open.telekom.rs

Tel:  011/301-74-92

Veb stranica: www.osnovibeograd.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/os.novibeograd

Opis škole: U skladu sa potrebama naših učenika škola poseduje sredstva i opremu iz oblasti asistivne tehnologije (gumene tastature, tablet računare, svičere, specijalne miševe), led sijalice za vizuelnu stimulaciju, slušalice sa surround sistemom za auditivnu stimulaciju, GO TALK komunikator, tablet komunikatore, električne igračke, masažere, fotelju za masažu i relaksaciju i uređaje za aroma terapiju, XBox. Škola poseduje i MIMIO TECH uređaj (mobilna interaktivna tabla). Škola poseduje i opremu za digitalnu učionicu, projektore, pametne table.

Škola radi u tri smene, a produženi boravak radi od 7 do 17 sati.

 

4.   Beograd (Savski venac)

Naziv škole: Specijalna osnovna škola “Anton Skala”

Delatnost: Osnovno obrazovanje za decu  sa lakom, umerenom mentalnom ometenošću i autizmom.

Adresa: Petra Iljiča Čajkovskog 2a, Savski venac (Beograd)

Email: osantonskala@gmail.com

Tel:  011/265-05-89

Veb stranica: antonskala.rs

FB stranica: /

Opis škole:  Nastava se odvija u prepodnevnoj smeni, a organizovan je i produženi boravak

 

5.   Beograd (Savski venac)

Naziv škole: Specijalna osnovna škola “Dragan Hercog”

Delatnost: Osnovno obrazovanje za decu koja su privremeno ili trajno, usled zdravstvenih problema, onemogućeni da nastavu pohađaju u matičnoj školi.

Adresa: Vojvode Milenka 33, Savski venac (Beograd)

Email: office@osdrdraganhercog.com

Tel:   011/306-51-88

Veb stranica: www.osdrdraganhercog.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/groups/62243527436/?ref=group_header

Opis škole:  Škola nudi više tipova nastave: bolnička, kućna, nastava na daljinu, inkluzivno obrazovanje.

 

6.   Beograd (Savski venac)

Naziv škole: Osnovna škola za oštećene sluhom – nagluve “Stefan Dečanski”

Delatnost:Predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa oštećenim sluhom

Adresa:  Svetozara Markovića 85, Savski venac (Beograd)

Email:  stefan.decanski@sbb.rs

Tel:  011/268-71-36

Veb stranica: www.stefandecanski.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/

Opis škole:  Škola obrazuje učenike kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.

 

7.   Beograd (Vračar)

Naziv škole: Specijalna osnovna škola “Dušan Dugalić”

Delatnost: Osnovno obrazovanje dece sa sa smetnjama u mentalnom razvoju, autizmom, Daunovim sindromom.

Adresa:  Đerdapska 19, Vračar (Beograd)

Email: dusan.dugalic@gmail.com

Tel:  011/283-68-38

Veb stranica:  www.osdugalic.edu.rs

FB stranica: http://osdusandugalic.blogspot.com/

Opis škole:  Nastava se odvija u dve smene. Strani jezik koji se uči je engleski. U sklopu vannastavnih aktivnosti organozovan je rad sekcija za: sport, muziku, domaćinstvo, rad u voskarskoj i keramičkoj radionici, rad na interaktivnoj tabli i kompjuterskoj učionici.

 

8.   Beograd (Zemun)

Naziv škole: Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”

Delatnost: Predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa oštećenim vidom

Adresa:  Cara Dušana 143, Zemun (Beograd)

Email: skolaveljkoramadanovic@yahoo.com

Tel:  011/261-69-48

Veb stranica:  www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs

FB stranica:https://www.facebook.com

Opis škole:  Rad škole se zasniva na redovnom nastavnom planu i programu koji je prilagođen deci oštećenog vida.

 

 

9.   Beograd (Zemun)

Naziv škole: Osnovna škola za decu sa oštećenim sluhom i govorom “Radivoj Popović”

Delatnost: Osnovno obrazovanje dece sa oštećenim sluhom i govorom

Adresa:  Prizrenska 37, Zemun (Beograd)

Email:  rapozemun@gmail.com

Tel:  011/307-64-24

Veb stranica:   www.osradivojpopovic.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/osradivojpopovic

Opis škole: Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenjem sluha, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno- jezičkim problemima.

 

 

10. Novi Sad

Naziv škole: Specijalna škola “Milan Petrović” – Novi Sad

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje za decu sa lakom, umerenom i višestrukom ometenošću, za decu sa autizmom, za decu sa oštećenim vidom i telesnim invaliditetom.

Adresa:  Braće Ribnikara 32, Novi Sad

Email:   skolamp@eunet.rs

Tel: 021/6621-253

Veb stranica:   www.smp.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/dnevni.boravakmp/

Opis škole: Školski program se realizuje kao celodnevna nastava, poludnevna, kućna nastava, obrazovanje odraslih, produžen boravak i individualna nastava. Nastava se izvodi na više jezika: srpskom, mađarskom i slovačkom.

 

11. Niš

Naziv škole: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “14. oktobar” – Niš

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa invaliditetom

Adresa:  Goce Delčeva 2, Niš

Email: skola14oktobar.nisrs@gmail.com

Tel:  018/560-848

Veb stranica: www.14oktobar.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Škola raspolaže sa 9 učionica, 4 radionice, 2 kabineta, frizerskim salonom, salom za fizičko, prostorijom za produženi boravak kao i prostorijama za rad stručnih saradnika kao što su logopedi, socijalni radnici i psiholozi.

 

12. Jagodina

Naziv škole: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj” – Jagodina

Delatnost: Predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa oštećenim sluhom i govorom

Adresa:  Slavke Đurđević 8, Jagodina

Email: skolazagluve035@open.telekom.rs

Tel: 035/223-204

Veb stranica:   www.11maj.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: U okviru školskog prostora su i savremene učionice za izvođenje praktične nastave za pekare, frizere i grafičare.

 

13. Vranje

Naziv škole: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vule Antić” – Vranje

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju

Adresa:  Radnih brigada 2, Vranje

Email: sosovuleantic@yahoo.com

Tel: 017/423-621

Veb stranica: www.sosovuleantic.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/sosovule.antic

Opis škole: Učenicima je obezbeđen autobuski prevoz od kuće do škole i od škole do kuće. Kako mnogi učenici dolaze u pratnji roditelja i personalnih asistenata, škola je obezbedila prostor za njihov boravak.

 

14. Kraljevo

Naziv škole: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Ivo Lola Ribar” – Kraljevo

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju

Adresa:  Dositejeva 5/4, Kraljevo

Email: ilribar_kv@open.telekom.rs

Tel: 036/315-242

Veb stranica: www.ivololaribar.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole:Pored obrazovnog rada, sa učenicima od prvog do osmog razreda rade se individualne psihomotorne i logopedske vežbe. Učenicima je pružen stručni tretman u okviru produženog boravka.

 

 

15. Kragujevac

Naziv škole: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vukašin Marković” – Kragujevac

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i dece sa autizmom.

Adresa:  Janka Veselinovića bb, Kragujevac

Email:  sosokg@sbb.rs

Tel: 034/332-179

Veb stranica:  www.sosovukasinmarkovickg.edu.rs

FB stranica: /

Opis škole: Osnovna misija naše škole je da podstiče razvoj ličnosti naših učenika,da razvija znanja i veštine potrebne za funkcionisanje u socijalnoj sredini,podstiče samopouzdanje dece sa smetnjama u razvoju i uči ih da prihvate svoju različitost.Pruža podršku roditeljima i porodici učenika i uvažava pravo na različitost i poštovanje potreba,emocija i načina funkcionisanja svakog učenika

 

16. Kragujevac

Naziv škole: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha – Kragujevac

Delatnost: Predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece oštećenog sluha

Adresa:  Starine Novaka 33, Kragujevac

Email: skolazagluve@open.telekom.rs

Tel: 034/323-662

Veb stranica: www.skolazagluve.edu.rs

FB stranica: https://www.facebook.com/SkolaSaDomomZaUcenikeOstecenogSluhaKragujevac/

Opis škole: Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju.

 

17.Kruševac

Naziv škole: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Veselin Nikolić” – Kruševac

Delatnost: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju

Adresa:  Luke Ivanovića 17, Kruševac

Email:   sosoves.nik.ks@gmail.com

Tel: 037/446-700

Veb stranica:   www.sosoveselinnikolic.webs.com

FB stranica: /

Opis škole: U svom sastavu škola objedinjuje osnovno i srednje obrazovanje i produženi boravak.Po završetku osnovne škole, učenici nastavljaju školovanje u srednjoj školi, gde se profesionalno osposobljavaju za sledeće obrazovne profile: pekar, cvećar-vrtlar, pomoćnik kartonažera, autolimar, konfekcijski šivač,prerađivač plastičnih masa i bravar.

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content