Adresar navodi osnovne informacije postojećih ustanova srednjeg obrazovno-vaspitnog rada u školama u srpskim zajednicama na Kosovu. Pored redovnih srednjih škola, u nastavku dole naćićete informacije o specijalnoj školi odnosno vaspino obrazovnoj instituciji za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Napomena: Ove informacije su prikupljene sa linka http://osnovneskole.edukacija.rs/ na kome se navode škole po okruzima Republike Srbije, medjutim kako bi stanovnici koji žive danas na teritoriji Kosova lakše pristupili informacijama, nazivi opština su prilagođeni današnjim uslovima na Kosovu. 

Ovaj adresar je izrađena za potrebe osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i prijatelja kroz publikovanje na veb portal i aplikacija za mobilne telefone INVALIDNOST INFO.

Sadržaj ovog adresara ne odražava nužno i stav COD Kosovo, već daje samo pregled postojećih informacija.

 

1. Severna Mitrovica:

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Čika Jovina 1, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: ossvetisava@yahoo.com

Tel: 028/424-971

Veb stranica: nema

FB stranica: https://www.facebook.com/ossvetisavakm/

Napomena: Osim matične škole nalazi se i istureno odeljenje u Suvom Dolu za učenike od prvog do četvrtog razreda. Pripremni predškoski program se odvija u okviru škole u Suvom Dolu.

 

 • Osnovna škola ’’Branko Radičević’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: brankoradicevickm@yahoo.com

Tel: 028/422-678

Veb stranica: http://osbradicevickmitrovica.nasaskola.rs/

FB stranica: /

Napomena: U okviru ove škole nalaze se još 5 osnovnih škola koje su izmeštene iz južne Mitrovice. Navedene su dole u nastavku: 3), 4), 5), 6) i 7).

 

 • Osnovna škola ’’Desanka Maksimović’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email:

Tel: 028/424-812

Veb stranica:

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Dositej Obradović’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email:  os_dositej_obradovic@hotmail.com

Tel: 028/424-814

Veb stranica:

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Veljko Banašević’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: osveljkobanasevic@yahoo.com

Tel: nema

Veb stranica:

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Vlado Ćetković’’ Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: osvladocetkovic@nadlanu.com

Tel: 028/425-563

Veb stranica: nema

FB stranica: /

 

 • Osnovna muzička škola ’’Miodrag Vasiljević’’- Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Džona Kenedija 17, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: msvasiljevic@yahoo.com

Tel: 028/423-709

Veb stranica: nema

FB stranica: /

 

 • Specijalna škola ’’Kosovski božur’’- Kosovska Mitrovica

Delatnost: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Filipa Višnjića bb, 38220 Kosovska Mitrovica

Email: sosokosovskibozur@hotmail.com

Tel: 028/425-371

Veb stranica: nema

FB stranica: /

2. Zvečan:

 • Osnovna škola ’’Vuk Karadžić’’ Zvečan

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Nušićeva 4, 38227 Zvečan

Email: vukkaradziczvecan@yahoo.com

Tel: 028/665-012

Veb stranica: nema

FB stranica: /

Napomena: pored matične škole, nastava se održava i u izdvojenom odeljenju u Grabovcu.

 

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ Žerovnica (opština Zvečan)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Žerovnica bb, 38227 Zvečan

Email: s.savazerovnica@yahoo.com

Tel: 028/662-593

Veb stranica: nema

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Banović Strahinja’’ Banjska (opština Zvečan)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Banjska bb, 38227 Zvečan

Email: ban.strahinjabanjska@yahoo.com

Tel: 028/669-087

Veb stranica: nema

FB stranica: /

3. Leposavić:

 • Osnovna škola ’’Leposavić’’ Leposavić

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Vojske Jugoslavije bb, 38218 Leposavić

Email: osleposavic@open.telekom.rs

Tel: 028/83-803

Veb stranica: www.osleposavic.edu.rs

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Stana Bačanin’’ Lešak (opština Leposavić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Braće Matovića 17, 38219 Lešak

Email: os.stana.bacanin.lesak@gmail.com

Tel: 028/88-020

Veb stranica: www.osstanabacaninlesak.edu.rs

FB stranica: /

Napomena: nastava se odvija i u izdvojenim odeljenjima u mestima Vračevo, Beluće, Ostraće, Donji Kranjin, Miokoviće.

 

 • Osnovna škola ’’Vuk Karadžić’’ Sočanica (opština Leposavić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Kosovsko-metohijskih brigada 1, 38217 Sočanica (Leposavić)

Email: osvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Tel: 028/86-283

Veb stranica: www.osvukkaradzicsocanica.edu.rs

FB stranica: /

Napomena: Pored matične škole u Sočanici, nastava se održava i u izdvojenim odeljenjima u mestima Vuča, Gornja Sočanica, Borčane, Jelakce, Crveni i Šaljska Bistrica.

 

4. Zubin Potok:

 • Osnovna škola ’’Jovan Cvijić’’ Zubin Potok

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Kolašinskih kneževa bb, 38228 Zubin Potok

Email: info@osjovancvijiczp.edu.rs

Tel: 028/460-118

Veb stranica: www.osjovancvijiczp.edu.rs

FB stranica: /

Napomena: Jedna učionica opremljena je za nastavu za decu sa posebnim potrebama. Pored matične škole, nastava se održava i u izdvojenom odeljenjima u Veljem Bregu, Kovačima, Crepulji i Drenu.

 

 • Osnovna škola ’’Blagije Radić’’ Zupče (opština Zubin Potok)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Zupče bb, 38228 Zubin Potok

Email: os_blagojeradiczupce@yahoo.com

Tel: 028/478-313

Veb stranica: /

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Petar Kočić’’ Brnjak (opština Zubin Potok)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Brnjak bb, 38228 Zubin Potok

Email: skolabrnjak@yahoo.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

5. Vučitrn – Prilužje, Gojbulja, Grace:

 • Osnovna škola ’’Vuk Karadžić’’ Prilužje (opština Vučitrn)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Prilužje bb, 42000 Vučitrn

Email: oskola.vk.priluzje@yahoo.com

Tel: 028/467-060

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’21. novembar’’ Gojbulja (opština Vučitrn)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gojbulja bb, 42000 Vučitrn

Email: os21novembar@mts.rs

Tel: 028/425-561

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ Grace (opština Vučitrn)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Grace bb, 42000 Vučitrn

Email: svetisavagrace2007@yahoo.com

Tel: 028/876-24

Veb stranica: /

FB stranica: /

6. Srbica – Banje:

 • Osnovna škola ’’Milun Jakšić’’ Banje (opština Srbica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Banje bb, 41000 Srbica

Email: os.milun.jaksic@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

7. Štrpce – Štrpce, Sevce, Gotovuša:

 • Osnovna škola ’’Staja Marković’’ Štrpce

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Glavna bb, 38236 Štrpce

Email: /

Tel: 0290/ 70-910

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Šarski odred’’- Sevce (opština Štrpce)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Sevce bb, 38157 Štrpce

Email: /

Tel: 0290/74-200

Veb stranica: /

FB stranica: /

 

 • Osnovna škola ’’Rajko Urošević’’- Gotovuša (opština Štrpce)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gotovuša bb, 38239 Štrpce

Email: /

Tel: 0290/75-089

Veb stranica: /

FB stranica: /

7. Gračanica:

 • Osnovna škola ’’Kralj Milutin’’ Gračanica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gračanica bb, 38205 Gračanica

Email: os.kralj.milutin.grac@hotmail.com

Tel: 038/ 64-079

Veb stranica: http://www.kraljmilutin.edu.rs/

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Ugljare’’- Ugljare (opština Kosovo Polje)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ugljare bb, 38210 Ugljare

Email: os_ugljare@hotmail.com

Tel: 038/84479; 049/247489

Veb stranica: /

FB stranica: /

8. Vitina – Klokot, Vrbovac:

 • Osnovna škola ’’Mladen Marković’’ – Vitina

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Svetosavska bb, 61000 Vitina

Email: os.mladenmarkovic@yahoo.com

Tel: 064/ 422-76-28

Veb stranica:

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Marko Rajković’’- Vrbovac (opština Vitina)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Vrbovac bb,

Email: osmarkorajkovic@hotmail.com

Tel: 0280/381-020

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’- Klokot (opština Vitina)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Klokot bb, 38261 Klokot

Email: ossvetisavaklokot@yahoo.com

Tel: 0280/385-669

Veb stranica: /

FB stranica: /

9. Kamenica – Ranilug, Kamenica, Strezovce, Kololeč:

Napomena: U oštini Kamenica nalaze se pet škola čija je delatnosti osnovno-školsko obrazovanje. U ovoj opštini nalaze se osnovne škole u mestima: Ranilug, Strezovce, Kololeč.

 • Osnovna škola ’’Veljko Dugošević’’ Ranilug (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ranilug bb, 38267 Ranilug

Email: os_ranilug@hotmail.com

Tel: 0280/ 750-46

Veb stranica: https://www.osveljkodugosevic.com/

FB stranica: /

Napomena: Nastava se odvija u matičnoj školi od prvog do osmog razreda i izdvojenim odeljenjima u Korminjanu, Domorovcu i Odanovcu od prvog do četvrtog razreda.

 • Osnovna škola ’’Trajko Perić’’ Ranilug (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Ranilug bb, 38267 Ranilug

Email: ostrajkoperic@yahoo.com

Tel: 0280/ 758-07

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Desanka Maksimović’’ – Kosovska Kamenica

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Cara Lazara bb, 62000 Kosovska Kamenica

Email: os_desankamaksimovic_kk@yahoo.com

Tel: 0280/ 371-497

Veb stranica: www.desankamaksimovickk.edu.rs

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Bratstvo’’ – Strezovce (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Strezovce bb, 62000 Kamenica

Email: bratstvostrezovce@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’9. maj’’ – Kololeč (opština Kosovska Kamenica)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Kololeč bb, 62000 Kamenica

Email: os9maj@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 

 

10. Gnjilane – Parteš, Koretište, Cernica, Pasjane, Gornje Kusce, Paralovo, Šilovo, Stanišor:

 • Osnovna škola ’’Dositej Obradović’’ – Parteš (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Parteš bb, 60010 Gnjilane

Email: D_Obradovic_Partes@hotmail.com

Tel: 066/ 141-460; 064/449-5240

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Bora Stanković’’ – Koretište (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Koretište bb, 60010 Gnjilane

Email: osborastankovic@hotmail.com

Tel: 0280/ 325-702

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Branko Radičević’’ – Cernica (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Cernica bb, 60010 Gnjilane

Email: os_cernica@hotmail.com

Tel: 064/9668938

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Miladin Popović’’ – Pasjane (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Pasjane bb, 60010 Gnjilane

Email: os_miladinpopovicpasjane@hotmail.rs

Tel: 0280/744-33

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Petar Petrović Njegoš’’ – Gornje Kusce (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Gornje Kusce bb, 60010 Gnjilane

Email: osppnjegos@yahoo.com

Tel: 065/8579843

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ – Paralovo (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Paralovo bb, 60010 Gnjilane

Email: dragi_ristic@hotmail.de

Tel: 064/250-95-19

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Vuk Karadžić’’ – Šilovo (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Šilovo bb, 60010 Gnjilane

Email: os_vukkaradzic_silovo@yahoo.com

Tel: 0280/310-137

Veb stranica: www.vukkaradzicgnjilane.edu.rs

FB stranica: /

 • Muzička škola ’’Stevan Hristić’’ – Stanišor (opština Gnjilane)

Delatnost: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Stanišor bb, 60010 Gnjilane

Email: muzicka.gnjilane@yahoo.com

Tel: 064/833-27-27

Veb stranica: www.muzickaskolagnjilane.com

FB stranica: /

11. Peć – Goraždevac:

 • Osnovna škola ’’Janko Jovićević’’ – Goraždevac (opština Peć)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Goraždevac bb, 38310 Peć

Email: os_gorazdevac@hotmail.com

Tel: 039/ 673-63

Veb stranica: /

FB stranica: /

12. Istok – Crkolez i Osojane:

 • Osnovna škola ’’Jedinstvo’’ – Crkolez (opština Istok)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Crkolez bb, 30090 Istok

Email: o.s.jedinstvo@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Radoš Tošić’’ – Osojane (opština Istok)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Osojane bb, 30090 Istok

Email: os.osojaneistok@yahoo.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

13. Orahovac – Velika Hoča:

 • Osnovna škola ’’Dositej Obradović’’ – Orahovac

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje i pripremni predškolski program

Adresa: Orahovac bb, 38429 Velika Hoča (Orahovac)

Email: osorahovac@gmail.com

Tel: 029/ 277-919

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Svetozar Marković’’ – Velika Hoča (opština Orahovac)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Velika Hoča bb, 38429 Velika Hoča (Orahovac)

Email: os_svetozarmarkovic@yahoo.com

Tel: 029/ 276-784

Veb stranica: /

FB stranica: https://www.facebook.com/pg/OssvetozarMarkovicVelikaHoca/about/

14. Novo Brdo – Prekovce, Bostane, Jasenovik:

 • Osnovna škola ’’Dositej obradović’’ – Prekovce (opština Novo Brdo)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Prekovce bb, 38255 Novo Brdo

Email: os.prekovce@gmail.com

Tel: 064/ 310-50-91

Veb stranica: /

FB stranica: /

Napomena: Pored matične škole postoje i isturena odeljenja u Izvoru u Zebincu.

 • Osnovna škola ’’Miladin Popović’’ – Bostane (opština Novo Brdo)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Bostane bb, 38255 Novo Brdo

Email: os.mpopovic@yahoo.com

Tel:

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ – Jasenovik (opština Novo Brdo)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Jasenovik bb, 38255 Novo Brdo

Email: /

Tel:

Veb stranica: /

FB stranica: /

15. Obilić – Babin Most, Plemetina, Crkvena Vodica:

 • Osnovna škola ’’Milan Rakić’’ – Babin Most (opština Obilić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Babin Most bb, 38213 Obilić

Email: rakicmilanbm@yahoo.com

Tel:038/87-555

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ – Plemetina (opština Obilić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Plemetina bb, 38213 Obilić

Email: os_sveti_sava@yahoo.com

Tel:028/467-783

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Dositej Obradović’’ – Crkvena Vodica (opština Obilić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Crkvena Vodica bb, 38213 Obilić

Email: /

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Branko Radičević’’ – Obilić (opština Obilić)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Cara Dušana 7, 38213 Obilić

Email: /

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

16. Lipljan – Donja Gušterica, Janjevo, Lepina:

 • Osnovna škola ’’Braća Aksić’’ – Lipljan

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Novice Dejanovića bb,  14000 Lipljan

Email: braca_aksic@yahoo.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

Napomena: Pored matične škole postoje i isturena odeljenja u Starom Gracku, Rabovcu i Novom Naselju.

 • Osnovna škola ’’Knez Lazar’’ – Donja Gušterica (Lipljan)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Donja Gušterica bb,  14000 Lipljan

Email: osknezlazar@yahoo.com

Tel: 038/863-21

Veb stranica: www.knezlazar.com

FB stranica: /

Napomena: Pored matične škole nastava se održava i u izdvojenim odeljenjima u Dobrotinu, Livađu, Gornjoj Gušterici.

 • Osnovna škola ’’Vladimir Nazor’’ – Janjevo (Lipljan)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Janjevo bb,  14000 Lipljan

Email: os.vladimir.nazor@yahoo.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Vuk Karadžić’’ – Lepina (Lipljan)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Lepina bb,  14000 Lipljan

Email: os.vuk.karadjic@gmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

17. Priština – Donja Brnjica, Laplje Selo, Sušica:

Napomena: ovde ćete naći spisak srpskih osnovnih škola izmeštene iz samog grada u mestima Donja Brnjica, Laplje Selo i Sušica.

 • Osnovna škola ’’Dimitrije Prica’’ – Donja Brnjica (Priština)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Donja Brnjica bb,  10060 Priština

Email: /

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Miladin Mitić’’ – Laplje Selo (Priština)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Laplje Selo bb,  10060 Priština

Email: os_miladinmitic@hotmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Sveti Sava’’ – Sušica (Priština)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Sušica bb,  10060 Priština

Email: ssava2010@gmail.com

Tel: 038/650-60

Veb stranica: /

FB stranica: /

18. Dragaš – Gora – Rastelica, Vranište, Kruševo,Rapča, Dragaš i Brod:

 

 • Osnovna škola ’’22. decembar’’ – Rastelica (Dragaš)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Rastelica bb,  22000 Dragaš

Email: os_22decembar@hotmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’25. maj’’ – Vranište (Dragaš)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Vranište bb,  22000 Dragaš

Email: os_25maj@hotmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’5. oktobar’’ – Kruševo (Dragaš)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Kruševo bb,  22000 Dragaš

Email: /

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’9. maj’’ – Rapča (Dragaš)

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Rapča bb,  22000 Dragaš

Email: os_9maj@hotmail.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Nebojša Jerković’’– Dragaš

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Dragaš bb,  22000 Dragaš

Email: nebojsajerkovic@hotmail.rs

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 • Osnovna škola ’’Zenuni’’– Dragaš

Delatnost: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Adresa: Brod bb,  22000 Dragaš

Email: hakijabrod@live.com

Tel: /

Veb stranica: /

FB stranica: /

 

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content