SAVEZ DISTROFIČARA SRBIJE

Ul. Dimitrija Tucovića 23
11000 Beograd
Tel. 011 24 14 328,
011 24 55 184
E-mail: savezdistroficara@open.telekom.rs

www.distrofija.rs

 

SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE

Ul. Vuka Karadžića 8/1
11000 Beograd
Tel.  011 26 27 638
E-mail: sgns@sbb.rs
www.savezgluvihsrbije.org.rs

 

SAVEZ SLEPIH SRBIJE

Ul. Knez Mihailova 42/II
11000 Beograd
Tel. 011 32 86 706,

011 32 86 550
E-mail: savezslepihsrbije@bvcom,net;

info@savezslepih.org.rs
www.savezslepih.org.rs

 

 

SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE

Ul. Milentija Popovića 1, lok. 2 (pak 190762)
11070 Novi Beograd
Tel: 011 22 88 436
E-mail: spiks@sezampro.rs
www.spiks.org.rs

 

SAVEZ MNRO SRBIJE

Ul. Knez Mihajlova 10, 5 sprat, soba 65
11000 Beograd

Tel: +381 11 32 87 807
Fax: +381 11 32 81 870

E-mail: savezmnr@gmail.com
http://savezmnrosrbije.rs/

 

SAVEZ INVALIDA RADA SRBIJE

Ul. Dečanska 12
11000 Beograd
Tel. 011 32 30 313
E-mail: sirsrbije@sezampro.rs

 

 

SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČJU PARALIZU SRBIJE

Ul. Pančićeva 12
11000 Beograd
Tel. 011 32 81 594,

011 21 80 859
E-mail: savezsrbije@cerebralnaparaliza.rs
www.cerebralnaparaliza.rs

 

 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE

Ul. Sredačka 2
11000 Beograd
Tel: 011 24 30 475
E-mail: mssserb@sbb.rs
www.multiplaskleroza.org.rs

 

 

 

SAVEZ UDRUŽENJA SRBIJE ZA ZA POMOĆ OSOBAMA SA AUTIZMOM

Gundulićev venac 40
11000 Beograd
Tel. 011 33 92 683
011 33 92 652
E-mail: autizamsrbija@sbb. rs
www.autizam.org.rs

 

DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA SA DAUNOVIM SINDROMOM SRBIJE

Ul. Šekspirova bb
11000 Beograd
Tel. 065 55 55 662
E-mail: office@downsindrom.org
www.downsindrom.org

 

CENTAR ZA SAMOSTALNI ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE

Ul. Milenka Vesnića 3
11040 Beograd
Tel.: 011 360 55 09
e-mail: office@cilsrbija.org
www.cilsrbija.org

 

MREŽA …IZ KRUGA SRBIJE

Ul. Sredačka 2
11000 Beograd
Tel. 011 344 80 44

011 344 80 45

Email: office@izkruga.org
www.izkruga.org

 

 

SAVEZ ORGANIZACIJA BUBREŽNIH INVALIDA REPUBLIKE SRBIJE

Ul. Gandijeva 89
11070 Novi Beograd
Tel. 011 41 25 261
063 88 02 795
069 48 02 795
E-mail: sobis.rs@gmail.com
www.dijaliza.org

 

FORUM MLADIH SA INVALIDITETOM

UL.Terazije 23

11000 Beograd

Tel. 011 32 20 632

E-mail: office@fmi.rs

www.fmi.rs

 

UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM

Dimitrija Tucovuća 49

11000 Beograd

Tel. 011 11 39 10 16

E-mail: info@ush.rs

www.ush.rs

 

SAVEZ AMPUTIRACA SRBIJE

 

Ulica Gerberovih 56

21220, Bečej

Predsednik saveza Stevan Markov

Tel: 062 883 59 61

E-mail: savez@s-amputirci-s.org

www.s-amputirci-s.org

 

 

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content