ČINJENICE

ADHD je termin koji se koristi da se opišu deca koja pokazuju hiperaktivno ponašanje i impulsivnost. Dečaci ispoljavaju ADHD pet puta više nego devojčice. U nekim ozbiljnijim slučajevima dete može biti tretirano lekovima kao što je npr. Ritalin (iako je ovo pitanje o kojem se dosta raspravlja).

 

OSOBE SA ADHD ISPOLJAVAJU SLEDEĆE:

 • Teškoće u praćenju instrukcija,
 • Teškoće u završavanju zadataka,
 • Teškoće u fokusiranju na zadatak,
 • Veoma su rasejani i zaboravni,
 • Imaju lošu pažnju,uznemirenost,
 • Puno pričaju i brbljaju,
 • Prekidaju drugu decu,  
 • Trče naokolo neprikladno,
 • Glasno viču,
 • Ekstremno su impulsivni,
 • Ne razmišljaju o posledicama svojih radnji,
 • Imaju problem sa naizmeničnim govorom, itd..

 

KORISNE STRATEGIJE:

 • Kada dajete instrukcije pravite kontakt očima sa detetom
 • Neka instrukcije budu kratke i jednostavne
 • Pružite detetu dva izbora izbegavajte da dozvolite detetu da kaže “NE”
 • Koristite kontrolne liste kako bi pomogli u završavanju zadatka
 • Prezentujte tekst sa velikim slovima, sa većim razmacima bez nereda
 • Postavite kratke, dostupne mete
 • Odmah dajte pohvale i nagrade pri završetku zadataka
 • Obezbedite mesto za odmor kada nastupi loša narav.
Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Preuzmite našu besplatnu Android ili iPhone aplikaciju

Informacije su osmišljene i pripremljene u pristupačnim formatima, kratke i jednostavne forme. Tim koji radi na portal INVALIDNOST INFO će redovno ažurirati podatke i dodavati nove informacije, na osnovu potreba naših korisnika.

You have Successfully Subscribed!

Skip to content